Kuulutus aegunud

 

Vastavalt isikuandmekaitse seadusele on antud isikuandmeid sisaldanud enampakkumine muutunud avalikkusele peidetuks.

Kohe, kui vara tuleb uuesti enampakkumisele (kui jäi müümata) , muutub ka antud link, koos fotode ja lisainformatsiooniga uuesti avalikuks.

www.varad.ee - Juba aastast 2009 täiuslik sundmüükide andmebaas!