Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 381 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:42.5
Asukoht:Järvamaa
Aadress:Mäe tn 1-2, Roosna küla, Järva vald, Järvamaa
Enampakkumised
Korraldaja:Rannar Liitmaa
 
Alghind:600.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:04.12.2019 11:00
 
Registriosa nr(-id):2585136
 
Lisainfo & Finantseerimine

Lisainfo:

Maakler Ljubov Kudrjavtseva

Tel: +372 525 9023

E-post: ljubov.kudrjavtseva@pindi.ee

 

Korteril on puitraamidel aknad. Korter vajab remonti.

 

Ametlik TeadaannePärnu
kohtutäitur Rannar Liitmaa müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas
www.oksjonikeskus.ee
Pukk Külli’le (sünd. 22.06.1975.a.) kuuluva 1/2 suuruse
kaasomandi osa korteriomandist, registriosa nr. 2585136, asukohaga
Mäe tn 1-2, Roosna küla, Järva vald,
Järvamaa
(katastritunnus 13402:003:0247; üp: 42.50m
2, 2-toaline, 1. korrus, ahjuküte) alghinnaga  600 €. Kinnistusraamatust nähtuvad Külli
Pukk’a kaasomandi osal lasuvad koormatised
: keelumärge Külli Pukk
(isikukood 47506222736) kuuluvale mõttelisele osale käsutamise keelamiseks
Swedbank AS (registrikood 10060701), kohtutäitur Rannar Liitmaa kasuks.
19.01.2012 kohtutäituri avalduse, 18.04.2011 kohtuotsuse, 16.01.2012 otsuse
alusel sisse kantud 27.01.2012.Enampakkumise tulemi arvelt nõue rahuldatakse ja keelumärge Külli
Pukk’a kaasomandi osal kustutatakse. Registreerimine
enampakkumisele toimub ainult oksjonikeskkonnas
www.oksjonikeskus.ee  ning on avatud alates 13.11.2019.a. kl 17.00 kuni
04.12.2019.a. kl 10.00. Tagatisraha
(5% alghinnast) tuleb tasuda enampakkumisele registreerimisel
kohtutäituri ametialasele a/a nr-le EE951010010125958017
SEB Pank AS.
Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui
registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise tingimustele,
tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 04.12.2019 kl 11.00
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas
www.oksjonikeskus.ee ja lõpeb 11.12.2019 kl 11.00.
Pikeneva lõpu intervall on 2
minutit. Enampakkumise samm 100 eurot. Elektroonilise
enampakkumise võitja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse,
teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale
järgneval tööpäeval. Elektroonilise enampakkumise võitja peab ostuhinna
tasuma kohe pärast enampakkumise lõppemist, kui ostuhind jääb alla 12 700 euro.
Nimetatud ostuhinna ületamisel peab ostja kohe tasuma 10% ostuhinnast,
ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Kui ostja soovib osta asja
krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama
kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse
kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna
tasumisel laenuga ei kohaldata ostjale ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna
kohese tasumise kohustust. Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama
ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva
jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates. Kohtutäitur teeb ettepaneku teha enne enampakkumist
kohtutäiturile teatavaks keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks
sissekandmata õigused ja sissenõudja nõudmise korral need põhistada. Teadaanne avaldatakse TMS § 84 lg 2 ja 153
lg 2 alusel. Huvilistel
on õigus tutvuda varaga vara asukohas maakleriga eelnevalt kokku leppides.
Info e-post:
rannar.liitmaa@taitur.just.ee või 44 24 016; 53 030 464; koduleht:
varad.ee/rannarliitmaa.