1/2 suuune kaasomandi osa 3-toalisest korteriomandist asukohaga Mäe tn 12-7, Särevere alevik, Türi vald, Järvamaa (hüpoteegiga)

Täna vaadatud: 2 korda. Kokku vaadatatud 544 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:67.7
Asukoht:Järvamaa
Aadress:1/2 suuune kaasomandi osa 3-toalisest korteriomandist asukohaga Mäe tn 12-7, Särevere alevik, Türi vald, Järvamaa (hüpoteegiga)
Enampakkumised
Korraldaja:Rannar Liitmaa
 
Alghind:1 300.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:13.12.2017 11:00
 
Katastritunnus(ed):83604:003:0020
 
Ametlik Teadaanne


 Pärnu
kohtutäitur Rannar Liitmaa müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee
Ella Helmet’i  (sünd: 06.06.1977.a.)
kuuluva 1/2 kaasomandi osa korteriomandist
nr. 2115236, asukohaga Mäe tn 12-7,
Särevere alevik, Türi vald, Järvamaa
(katastritunnus 83604:003:0020; ülpind 67.7m2, 3-toaline, 3. korrus), alghinnaga 1300 €. Kinnistusraamatust nähtuvad
koormatised
: Keelumärge Helmet Ella (isikukood 37706064925) kuuluvale
mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Rannar Liitmaa,
Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. 19.12.2013 kohtutäituri avalduse,
27.01.2010 kohtumääruse, 3.02.2010 otsuse alusel sisse kantud 30.12.2013. Hüpoteek summas 720 000,00
krooni aktsiaselts SEB Eesti Ühispank (registrikood 10004252, Tallinna linn)
kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele
hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 1397036.
Kinnistul nr 2115236 on hüpoteegiga koormatud Svetlana Rootsma ja Helmet Ella
kaasomandi osad. 21.02.2007 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 19.03.2007.
Enampakkumise
tulemi arvelt nõue rahuldatakse ja keelumärge Helmet Ella kaasomandi osal
kustutatakse. Hüpoteek jääb korteriomandil püsima. Registreerimine enampakkumisele toimub ainult oksjonikeskkonnas
www.oksjonikeskus.ee  ning on avatud alates 20.11.2017.a. kl 17.00 kuni 13.12.2017 kl 10.00. Tagatisraha (5% alghinnast) tuleb tasuda enampakkumisele registreerimisel
kohtutäituri ametialasele a/a nr-le
EE951010010125958017 SEB Pank
AS.
Isik registreeritakse
enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad
enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud ning isik võib
enampakkumisel pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 13.12.2017 kl 11.00
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas
www.oksjonikeskus.ee ja lõpeb 20.12.2017 kl 11.00.
Pikeneva lõpu intervall on 2
minutit. Enampakkumise samm 100 (ükssada) eurot. Elektroonilise enampakkumise võitja makstud tagatisraha arvatakse
ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see
enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Elektroonilise
enampakkumise võitja peab ostuhinna tasuma kohe pärast enampakkumise
lõppemist, kui ostuhind jääb alla 12 700 euro. Nimetatud ostuhinna ületamisel
peab ostja kohe tasuma 10% ostuhinnast, ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva
jooksul. Kui ostja soovib osta asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta
sellest kohtutäiturile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks
tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse kohtutäiturile teatamist parimaks
pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna tasumisel laenuga ei kohaldata
ostjale ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna kohese tasumise kohustust.
Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse
täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks
tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates. Kohtutäitur teeb ettepaneku teha enne
enampakkumist kohtutäiturile teatavaks keelumärke kinnistusraamatusse kandmise
ajaks sissekandmata õigused ja sissenõudja nõudmise korral need põhistada. Teadaanne avaldatakse
TMS § 84 lg 2 ja 153 lg 2 alusel. Huvilistel on õigus tutvuda varaga vara asukohas
maakleriga eelnevalt kokku leppides.
Info e-post: rannar.liitmaa@taitur.just.ee
või
44 24 016; 53
030 464; koduleht: varad.ee/rannarliitmaa.