1/4 suurune kaasomandi osa kahetoalisest korteriomandist asukohaga J.V.Jannseni 55//57-1, Pärnu

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 427 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:29.9
Asukoht:Pärnu
Aadress:J.V.Jannseni 55//57-1
Enampakkumised
Korraldaja:Rannar Liitmaa
 
Alghind:2 900.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:09.05.2019 11:00
 
Katastritunnus(ed):62502:003:6410
Registriosa nr(-id):1667505
 
Ametlik Teadaanne

 

 Pärnu
kohtutäitur Rannar Liitmaa müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee
Hegne Saago´le (sünd: 12.06.1983) kuuluva 1/4 kaasomandi
osa 2-toalisest korteriomandist nr 1667505, asukohaga J.V.Jannseni 55//57-1,
Pärnu
(katastritunnus
62502:003:6410; üp: 29.9 m2; 1. korrus
), alghinnaga 2900 €. Kinnistusraamatust nähtuvad
koormatised
: Keelumärge Hegne Tugevus (isikukood 48306124916) kuuluvale
mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Aktsiaselts Eesti
Krediidipank (registrikood 10237832), kohtutäitur Rannar Liitmaa (isikukood
37604234718) kasuks. 19.07.2009 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud
25.08.2009. Keelumärge Virko Tugevus (isikukood 38105074922) kuuluvale
mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelu kohta Laura Liisa Tugevus
(isikukood 60807197101), kohtutäitur Risto Sepp (isikukood 37612110236) kasuks.
18.07.2012 kohtutäituri avalduse, 12.12.2011 kohtuotsuse, 5.06.2012 otsuse
alusel sisse kantud 30.07.2012.Enampakkumise tulemi arvelt nõue
rahuldatakse ja keelumärge Hegne Saago kaasomandi osal kustutatakse. Registreerimine enampakkumisele toimub ainult oksjonikeskkonnas
www.oksjonikeskus.ee  ning on avatud alates 15.04.2019.a. kl 17.00 kuni 09.05.2019.a. kl 10.00. Tagatisraha (5% alghinnast) tuleb tasuda enampakkumisele registreerimisel
kohtutäituri ametialasele a/a nr-le
EE951010010125958017 SEB Pank
AS.
Isik registreeritakse
enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad
enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel
pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 09.05.2019 kl 11.00
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas
www.oksjonikeskus.ee ja lõpeb 16.05.2019 kl 11.00.
Pikeneva lõpu intervall on 2 minutit. Enampakkumise samm 100 (ükssada) eurot. Elektroonilise enampakkumise võitja makstud tagatisraha arvatakse
ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see
enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Elektroonilise enampakkumise võitja
peab ostuhinna tasuma kohe pärast enampakkumise lõppemist, kui ostuhind jääb
alla 12 700 euro. Nimetatud ostuhinna ületamisel peab ostja kohe tasuma 10%
ostuhinnast, ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Kui ostja soovib osta asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta
sellest kohtutäiturile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks
tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse kohtutäiturile teatamist parimaks
pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna tasumisel laenuga ei kohaldata
ostjale ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna kohese tasumise kohustust.
Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse
täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks
tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates. Kohtutäitur teeb ettepaneku teha enne
enampakkumist kohtutäiturile teatavaks keelumärke kinnistusraamatusse kandmise
ajaks sissekandmata õigused ja sissenõudja nõudmise korral need põhistada. Teadaanne avaldatakse
TMS § 84 lg 2 ja 153 lg 2 alusel. Huvilistel on õigus tutvuda varaga vara asukohas eelnevalt
kokku leppides.
Info e-post: rannar.liitmaa@taitur.just.ee
või
44 24 016; 53
030 464; koduleht: varad.ee/rannarliitmaa.