1/4 suurune kaasomandi osa kinnisasjast asukohaga Kõrvitsa ühistu 7, Lemmetsa küla, Pärnu linn, Pärnumaa

Täna vaadatud: 2 korda. Kokku vaadatatud 311 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Krundi suurus:2330
Asukoht:Pärnumaa
Aadress:Kõrvitsa ühistu 7, Lemmetsa küla, Pärnu linn, Pärnumaa
Enampakkumised
Korraldaja:Rannar Liitmaa
 
Alghind:3 200.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:18.02.2020 11:00
 
Katastritunnus(ed):15904:001:0064
Registriosa nr(-id):2035606
 
Lisainfo & Finantseerimine

Lisainfo:

Maakler Karin Bagortšikova

Tel: 56827760

E-post: karin.bagortsikova@pindi.ee

 

Kinnistul puudub juurdepääsuservituut, detailplaneering, elektriliitumine, tsentraalne vesi  ja kanalisatsioon.  

Ametlik Teadaanne

 

 Pärnu
kohtutäitur Rannar Liitmaa müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas
www.oksjonikeskus.ee
Zautin Vadim’le (sünd. 30.06.1957.a.) kuuluva 1/4 suuruse
kaasomandi osa kinnisasjast, registriosa nr. 2035606, asukohaga Kõrvitsa
ühistu 7, Lemmetsa küla, Pärnu linn, Pärnumaa
(katastritunnus 15904:001:0064;
üp: 2330,0m
2, 100% elamumaa)
alghinnaga  3200 €. Kinnistusraamatust nähtuvad Vadim Zautin’i kaasomandi osal lasuvad koormatised:
Keelumärge Vadim Zautin
(isikukood 35706304255) kuuluvale mõttelisele osale käsutamise keelamiseks
kohtutäitur Rannar Liitmaa, OÜ JANNO PARTNERID (registrikood 11364939) kasuks.
28.01.2010 kohtutäituri avalduse, 22.09.2009 kohtumääruse alusel sisse kantud
4.02.2010.Enampakkumise tulemi arvelt nõue rahuldatakse ja keelumärge Vadim
Zautin’i kaasomandi osal kustutatakse. Registreerimine
enampakkumisele toimub ainult oksjonikeskkonnas
www.oksjonikeskus.ee  ning on avatud alates 24.01.2020.a. kl 17.00 kuni
18.02.2020.a. kl 10.00. Tagatisraha
(5% alghinnast) tuleb tasuda enampakkumisele registreerimisel
kohtutäituri ametialasele a/a nr-le EE951010010125958017
SEB Pank AS.
Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui
registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise tingimustele,
tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 18.02.2020 kl 11.00
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas
www.oksjonikeskus.ee ja lõpeb 26.02.2020 kl 11.00.
Pikeneva lõpu intervall on 2
minutit. Enampakkumise samm 100 eurot. Elektroonilise
enampakkumise võitja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse,
teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale
järgneval tööpäeval. Elektroonilise enampakkumise võitja peab ostuhinna
tasuma kohe pärast enampakkumise lõppemist, kui ostuhind jääb alla 12 700 euro.
Nimetatud ostuhinna ületamisel peab ostja kohe tasuma 10% ostuhinnast,
ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Kui ostja soovib osta asja
krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama
kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse
kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna tasumisel
laenuga ei kohaldata ostjale ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna kohese
tasumise kohustust. Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna
tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul
parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates. Kohtutäitur teeb ettepaneku teha enne enampakkumist
kohtutäiturile teatavaks keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks
sissekandmata õigused ja sissenõudja nõudmise korral need põhistada. Teadaanne avaldatakse TMS § 84 lg 2 ja 153
lg 2 alusel. Huvilistel on õigus tutvuda varaga
vara asukohas maakleriga eelnevalt kokku leppides.
Info e-post:
rannar.liitmaa@taitur.just.ee või 44 24 016; 53 030 464; koduleht:
varad.ee/rannarliitmaa.