1/4 suurune kaasomandi osa korteriomandist asukohaga Ristiku tn 4-17, Paide linn, Järvamaa

Täna vaadatud: 3 korda. Kokku vaadatatud 73 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:46.3
Asukoht:Järvamaa
Aadress:Ristiku tn 4-17, Paide linn, Järvamaa
Enampakkumised
Korraldaja:Rannar Liitmaa
 
Alghind:4 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:15.10.2019 12:00
 
Katastritunnus(ed):56601:004:0620
 
Lisainfo & Finantseerimine

Lisainfo:

Maakler Ljubov Kudrjavtseva

Tel: +372 525 9023

E-post: ljubov.kudrjavtseva@pindi.ee

Ametlik Teadaanne


Pärnu
kohtutäitur Rannar Liitmaa müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas
www.oksjonikeskus.ee
Sulg Meida’le (sünd. 06.04.1965.a.) kuuluva


 


1/4 suuruse
kaasomandi osa korteriomandist, registriosa nr. 372836, asukohaga Ristiku tn
4-17, Paide linn, Järvamaa
(katastritunnus 56601:004:0620; üp: 46.30m2,
2-toaline, 1. korrus) alghinnaga  4000 €.


 


Kinnistusraamatust nähtuvad Meida
Sulg kaasomandi osal lasuvad koormatised:
Keelumärge Meida Sulg
(isikukood 46504062751) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise
keelamiseks Renovum OÜ (registrikood 14042462), kohtutäitur Rannar Liitmaa
(isikukood 37604234718) kasuks. 9.07.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse
kantud 16.07.2019.


Enampakkumise tulemi arvelt nõue rahuldatakse ja keelumärge Meida Sulg
kaasomandi osal kustutatakse.


 


Registreerimine
enampakkumisele toimub ainult oksjonikeskkonnas
www.oksjonikeskus.ee  ning on avatud alates 24.09.2019.a. kl 17.00 kuni
15.10.2019.a. kl 11.00. Tagatisraha
(5% alghinnast) tuleb tasuda enampakkumisele registreerimisel
kohtutäituri ametialasele a/a nr-le EE951010010125958017
SEB Pank AS.
Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui
registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise tingimustele,
tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.


 


Enampakkumine algab 15.10.2019 kl 12.00
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas
www.oksjonikeskus.ee ja lõpeb 22.10.2019 kl 12.00.
Pikeneva lõpu intervall on 2
minutit.


 


Enampakkumise samm 100 eurot.


 


Elektroonilise
enampakkumise võitja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse,
teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale
järgneval tööpäeval. Elektroonilise enampakkumise võitja peab ostuhinna
tasuma kohe pärast enampakkumise lõppemist, kui ostuhind jääb alla 12 700 euro.
Nimetatud ostuhinna ületamisel peab ostja kohe tasuma 10% ostuhinnast,
ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.


 


Kui ostja soovib osta asja
krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama
kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse
kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna tasumisel
laenuga ei kohaldata ostjale ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna kohese
tasumise kohustust. Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna
tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul
parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates.


 


Kohtutäitur teeb ettepaneku teha enne enampakkumist
kohtutäiturile teatavaks keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks
sissekandmata õigused ja sissenõudja nõudmise korral need põhistada.


 


Teadaanne avaldatakse TMS § 84 lg 2 ja 153
lg 2 alusel.


 


Huvilistel
on õigus tutvuda varaga vara asukohas maakleriga eelnevalt kokku leppides.
Info e-post:
rannar.liitmaa@taitur.just.ee või 44 24 016; 53 030 464; koduleht: varad.ee/rannarliitmaa.