1/6 suurune kaasomandi osa korteriomandist asukohaga Posti tn 15-1, Kohila alev, Kohila vald, Raplamaa

Täna vaadatud: 3 korda. Kokku vaadatatud 184 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:42.1
Asukoht:Raplamaa
Aadress:Posti tn 15-1, Kohila alev, Kohila vald, Raplamaa
Enampakkumised
Korraldaja:Rannar Liitmaa
 
Alghind:3 700.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:Tee pakkumine
 
Katastritunnus(ed):31801:010:0090
Registriosa nr(-id):1747037
 
Lisainfo & Finantseerimine

Lisainfo:

Maakler Ljubov Kudrjavtseva

Tel: +372 525 9023

E-post: ljubov.kudrjavtseva@pindi.ee

Ametlik TeadaannePärnu
kohtutäitur Rannar Liitmaa müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas
www.oksjonikeskus.ee
Stronfel Aleksander’le (sünd. 23.08.1988.a.) kuuluva 1/6 suuruse
kaasomandi osa korteriomandist, registriosa nr. 1747037, asukohaga Posti tn
15-1, Kohila alev, Kohila vald,  Raplamaa

(katastritunnus 31801:010:0090; üp: 42.10m2, 2-toaline, 1. korrus, ahiküte) alghinnaga  3700 €. Kinnistusraamatust nähtuvad Aleksander Stronfel’i kaasomandi osal lasuvad
koormatised:
Keelumärge Aleksander Stronfel (isikukood 38808230280)
kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Era Liisingu
Inkassoteenused Aktsiaselts (registrikood 10625474), kohtutäitur Rannar Liitmaa
(isikukood 37604234718) kasuks. 7.08.2009 kohtutäituri avalduse alusel sisse
kantud 23.08.2009.Enampakkumise tulemi arvelt nõue rahuldatakse ja keelumärge Aleksander
Stronfel’i kaasomandi osal kustutatakse. Registreerimine
enampakkumisele toimub ainult oksjonikeskkonnas
www.oksjonikeskus.ee  ning on avatud alates 11.12.2019.a. kl 17.00 kuni
07.01.2020.a. kl 11.00. Tagatisraha
(5% alghinnast) tuleb tasuda enampakkumisele registreerimisel
kohtutäituri ametialasele a/a nr-le EE951010010125958017
SEB Pank AS.
Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui
registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise tingimustele, tagatisraha
on tasutud ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 07.01.2020 kl 12.00
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas
www.oksjonikeskus.ee ja lõpeb 14.01.2020 kl 12.00.
Pikeneva lõpu intervall on 2
minutit. Enampakkumise samm 100 eurot. Elektroonilise
enampakkumise võitja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse,
teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale
järgneval tööpäeval. Elektroonilise enampakkumise võitja peab ostuhinna
tasuma kohe pärast enampakkumise lõppemist, kui ostuhind jääb alla 12 700 euro.
Nimetatud ostuhinna ületamisel peab ostja kohe tasuma 10% ostuhinnast,
ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Kui ostja soovib osta asja
krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama
kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse
kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna
tasumisel laenuga ei kohaldata ostjale ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna
kohese tasumise kohustust. Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama
ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva
jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates. Kohtutäitur teeb ettepaneku teha enne enampakkumist
kohtutäiturile teatavaks keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks
sissekandmata õigused ja sissenõudja nõudmise korral need põhistada. Teadaanne avaldatakse TMS § 84 lg 2 ja 153
lg 2 alusel. Huvilistel on õigus tutvuda varaga
vara asukohas maakleriga eelnevalt kokku leppides.
Info e-post:
rannar.liitmaa@taitur.just.ee või 44 24 016; 53 030 464; koduleht:
varad.ee/rannarliitmaa.