1/8 kaasomandi osa kinnistust asukohaga Veevärgi, Metsaääre küla, Saarde vald, Pärnumaa

Täna vaadatud: 2 korda. Kokku vaadatatud 3794 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Krundi suurus:247
Asukoht:Pärnumaa
Aadress:Veevärgi, Metsaääre küla, Surju vald, Pärnumaa
Enampakkumised
Korraldaja:Rannar Liitmaa
 
Alghind:150.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:Tee pakkumine
 
Katastritunnus(ed):75601:001:0450
 
Ametlik Teadaanne

 

 Pärnu
kohtutäitur Rannar Liitmaa müüb avalikul elektroonilisel kordusenampakkumisel
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee
Palotu Orme’le  (sünd. 02.09.1965.a.)
kuuluva 1/8 kaasomandi osa kinnistust
nr. 3740506, asukohaga Veevärgi,
Metsaküla küla, Surju vald, Pärnumaa
(katastritunnus
75601:001:0450;
kinnistu tervikpindala 247m2, sihtotstarve tootmismaa 100%, kinnistul asub pumbamaja
ja Metsaääre veevarustus), alghinnaga 150
€. Kinnistusraamatust nähtuvad
koormatised
: Reaalservituut kinnistu nr 3272106 igakordse omaniku kasuks.
Tähtajatu reaalservituut (puurkaevu
ja torustiku servituut) vastavalt 21.03.2012.a.
lepingu punktile 4 ja 27.11.2012 lepingu p. 3 ja 4 ning 27.11.2012 lepingu
lisaks olevale plaanile. Kaaskoormatud kinnistud nr 1018306, 1444606, 2405506,
3575806, 3593506, 4081806. 27.11.2012 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud
6.12.2012. Reaalservituut
kinnistu nr 4114406 igakordse omaniku kasuks. Tähtajatu reaalservituut
(puurkaevu ja torustiku servituut) vastavalt 21.03.2012.a. lepingu punktile 4
ja 27.11.2012 lepingu p. 3 ja 4 ning 27.11.2012 lepingu lisaks olevale
plaanile. Kaaskoormatud kinnistud nr 1018306, 1444606, 2405506, 3575806,
3593506, 4081806. Kanne asub samal järjekohal 21.03.2012 lepingu alusel seatud
ja 27.11.2012 lepingu alusel muudetud servituutidega. 27.11.2012
asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 6.12.2012. Reaalservituut kinnistu
nr 3575806 igakordse omaniku kasuks. Tähtajatu reaalservituut (puurkaevu ja
torustiku servituut) vastavalt 21.03.2012.a. lepingu punktile 4 ja 27.11.2012
lepingu p. 3 ja 4 ning 27.11.2012 lepingu lisaks olevale plaanile.
Kaaskoormatud kinnistud nr 1018306, 1444606, 2405506, 4081806. Kanne asub samal
järjekohal 21.03.2012 lepingu alusel seatud ja 27.11.2012 lepingu alusel
muudetud servituutidega. 27.11.2012 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud
6.12.2012. Reaalservituut
kinnistu nr 3593506 igakordse omaniku kasuks. Tähtajatu reaalservituut
(puurkaevu ja torustiku servituut) vastavalt 21.03.2012.a. lepingu punktile 4
ja 27.11.2012 lepingu p. 3 ja 4 ning 27.11.2012 lepingu lisaks olevale
plaanile. Kaaskoormatud kinnistud nr 1018306, 1444606, 2405506, 3575806,
4081806. Kanne asub samal järjekohal 21.03.2012 lepingu alusel seatud ja
27.11.2012 lepingu alusel muudetud servituutidega. 27.11.2012 asjaõiguslepingu
alusel sisse kantud 6.12.2012. Reaalservituut kinnistu nr 3573006
igakordse omaniku kasuks. Tähtajatu reaalservituut (puurkaevu ja torustiku
servituut) vastavalt 21.03.2012.a. lepingu punktile 4 ja 27.11.2012 lepingu p.
3 ja 4 ning 27.11.2012 lepingu lisaks olevale plaanile. Kaaskoormatud kinnistud
nr 1018306, 1444606, 2405506, 4081806. Kanne asub samal järjekohal 21.03.2012
lepingu alusel seatud ja 27.11.2012 lepingu alusel muudetud servituutidega.
27.11.2012 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 6.12.2012. Reaalservituut kinnistu nr
1444606 igakordse omaniku kasuks. Tähtajatu reaalservituut (puurkaevu ja
torustiku servituut) vastavalt 21.03.2012.a. lepingu punktile 4 ja 27.11.2012
lepingu p. 3 ja 4 ning 27.11.2012 lepingu lisaks olevale plaanile.
Kaaskoormatud kinnistud nr 1018306, 2405506, 4081806. Kanne asub samal
järjekohal 21.03.2012 lepingu alusel seatud ja 27.11.2012 lepingu alusel
muudetud servituutidega. 27.11.2012 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud
6.12.2012. Reaalservituut
kinnistu nr 1018306 igakordse omaniku kasuks. Tähtajatu reaalservituut
(puurkaevu ja torustiku servituut) vastavalt 21.03.2012.a. lepingu punktile 4
ja 27.11.2012 lepingu p. 3 ja 4 ning 27.11.2012 lepingu lisaks olevale
plaanile. Kaaskoormatud kinnistud nr 1444606, 2405506, 4081806. Kanne asub
samal järjekohal 21.03.2012 lepingu alusel seatud ja 27.11.2012 lepingu alusel muudetud
servituutidega. 27.11.2012 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 6.12.2012. Reaalservituut
kinnistu nr 2405506 igakordse omaniku kasuks. Tähtajatu reaalservituut
(puurkaevu ja torustiku servituut) vastavalt 21.03.2012.a. lepingu punktile 4
ja 27.11.2012 lepingu p. 3 ja 4 ning 27.11.2012 lepingu lisaks olevale
plaanile. Kaaskoormatud kinnistu nr 4081806. Kanne asub samal järjekohal
21.03.2012 lepingu alusel seatud ja 27.11.2012 lepingu alusel muudetud
servituutidega. 27.11.2012 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 6.12.2012. Keelumärge Orme Palotu
(isikukood 36509024218) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise
keelamiseks AS SEB Pank (registrikood 10004252), kohtutäitur Rannar Liitmaa
(isikukood 37604234718) kasuks. 17.09.2013 kohtutäituri avalduse, 10.06.2013
kohtuotsuse alusel sisse kantud 27.09.2013.
Enampakkumise tulemi arvelt nõue
rahuldatakse ja keelumärge Orme Palotu kaasomandi osal kustutatakse. Registreerimine enampakkumisele toimub ainult oksjonikeskkonnas
www.oksjonikeskus.ee  ning on avatud alates 29.03.2019.a. kl 17.00 kuni 22.04.2019 kl 12.00. Tagatisraha (5% alghinnast) tuleb tasuda enampakkumisele registreerimisel
kohtutäituri ametialasele a/a nr-le
EE951010010125958017 SEB Pank
AS.
Isik registreeritakse
enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad
enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud ning isik võib
enampakkumisel pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 22.04.2019 kl 13.00
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas
www.oksjonikeskus.ee ja lõpeb 29.04.2019 kl 13.00.
Pikeneva lõpu intervall on 2
minutit. Enampakkumise samm 100 (ükssada)
eurot. Elektroonilise enampakkumise võitja makstud tagatisraha arvatakse
ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see
enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Elektroonilise
enampakkumise võitja peab ostuhinna tasuma kohe pärast enampakkumise
lõppemist, kui ostuhind jääb alla 12 700 euro. Nimetatud ostuhinna ületamisel
peab ostja kohe tasuma 10% ostuhinnast, ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva
jooksul. Kui ostja soovib osta asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta
sellest kohtutäiturile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks
tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse kohtutäiturile teatamist parimaks
pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna tasumisel laenuga ei kohaldata
ostjale ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna kohese tasumise kohustust.
Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse
täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks
tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates. Kohtutäitur teeb ettepaneku teha enne
enampakkumist kohtutäiturile teatavaks keelumärke kinnistusraamatusse kandmise
ajaks sissekandmata õigused ja sissenõudja nõudmise korral need põhistada. Teadaanne avaldatakse
TMS § 84 lg 2 ja 153 lg 2 alusel. Huvilistel on õigus tutvuda varaga vara asukohas
maakleriga eelnevalt kokku leppides.
Info e-post: rannar.liitmaa@taitur.just.ee
või
44 24 016; 53
030 464; koduleht: varad.ee/rannarliitmaa.