1/8 kaasomandi osa korteriomandist asukohaga Reheoja 2, Tusti küla, Viljandi vald, Viljandimaa

Täna vaadatud: 2 korda. Kokku vaadatatud 3710 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:57.3
Asukoht:Viljandimaa
Aadress:Reheoja 2, Tusti küla, Viljandi vald
Enampakkumised
Korraldaja:Rannar Liitmaa
 
Alghind:375.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:Tee pakkumine
 
Katastritunnus(ed):89201:006:1410
 
Ametlik Teadaanne

 

 Pärnu
kohtutäitur Rannar Liitmaa müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee
Tilk Tanel’ile  (sünd: 30.04.1975.a.)
kuuluva 1/8 kaasomandi osa korteriomandist
nr. 2418939 asukohaga Reheoja 2, Tusti
küla, Viljandi vald, Viljandimaa
(katastritunnus 89201:006:1410; korter asub 1. korrusel ja selle
üldpind on 57.3m2), alghinnaga 375 €. Kinnistusraamatust nähtuvad
koormatised
: Keelumärge Ülle Kottisse (isikukood 47406096039) kuuluvale
mõttelisele osale käsutamise keelamiseks Osaühing Aktiva Finants (registrikood
10746479) kasuks. 19.12.2008 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud
22.12.2008. Keelumärge Kaarel Evart (isikukood 38302286022) kuuluvale
mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik (Kohtute
Raamatupidamiskeskus (registrikood 70007340)) kasuks. 5.10.2011 kohtutäituri
avalduse alusel sisse kantud 14.10.2011.
 Keelumärge Tanel Tilk (isikukood 37504302740) kuuluvale
mõttelisele osale käsutamise keelamiseks PLACET GROUP OÜ (registrikood
11198910), kohtutäitur Rannar Liitmaa (isikukood 37604234718) kasuks. 2.06.2015
kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 8.06.2015.  
Enampakkumise tulemi arvelt nõue
rahuldatakse ja keelumärge Tanel Tilk kaasomandi osal kustutatakse. Registreerimine enampakkumisele toimub ainult oksjonikeskkonnas
www.oksjonikeskus.ee  ning on avatud alates 30.04.2019.a. kl 17.00 kuni 22.05.2019.a. kl 10.00. Tagatisraha (5% alghinnast) tuleb tasuda enampakkumisele registreerimisel
kohtutäituri ametialasele a/a nr-le
EE951010010125958017 SEB Pank
AS.
Isik registreeritakse enampakkumisel
osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise
tingimustele, tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel pakkujana
osaleda. Enampakkumine algab 22.05.2019 kl 11.00
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas
www.oksjonikeskus.ee ja lõpeb 29.05.2019 kl 11.00.
Pikeneva lõpu intervall on 2
minutit. Enampakkumise samm 100 (ükssada) eurot. Elektroonilise enampakkumise võitja makstud tagatisraha arvatakse
ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see
enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Elektroonilise
enampakkumise võitja peab ostuhinna tasuma kohe pärast enampakkumise
lõppemist, kui ostuhind jääb alla 12 700 euro. Nimetatud ostuhinna ületamisel
peab ostja kohe tasuma 10% ostuhinnast, ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva
jooksul. Kui ostja soovib osta asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta
sellest kohtutäiturile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist.
Koheseks teatamiseks loetakse kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks
tunnistamise päeval. Ostuhinna tasumisel laenuga ei kohaldata ostjale
ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna kohese tasumise kohustust. Ostja
kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse täitmise
krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise
päevale järgnevast päevast arvates. Kohtutäitur teeb ettepaneku teha enne
enampakkumist kohtutäiturile teatavaks keelumärke kinnistusraamatusse kandmise
ajaks sissekandmata õigused ja sissenõudja nõudmise korral need põhistada. Teadaanne avaldatakse
TMS § 84 lg 2 ja 153 lg 2 alusel. Huvilistel on õigus tutvuda varaga vara asukohas
maakleriga eelnevalt kokku leppides.
Info e-post: rannar.liitmaa@taitur.just.ee
või
44 24 016; 53
030 464; koduleht: varad.ee/rannarliitmaa.