2-toaline korteriomand asukohaga Liiva tn 4, Paide linn, Järvamaa

Täna vaadatud: 2 korda. Kokku vaadatatud 713 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:47.6
Asukoht:Järvamaa
Aadress:Liiva tn 4, Paide linn, Järvamaa
Enampakkumised
Korraldaja:Rannar Liitmaa
 
Alghind:18 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:Tee pakkumine
 
Katastritunnus(ed):56601:005:0780
Registriosa nr(-id):1076336
 
Lisainfo & Finantseerimine

Maakler Ljubov Kudrjavtseva

Tel: +372 525 9023

E-post: ljubov.kudrjavtseva@pindi.ee

Ametlik Teadaanne


Pärnu kohtutäitur Rannar
Liitmaa müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja
Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas
www.oksjonikeskus.ee Meidla Kalev’le (sünd: 16.10.1966) kuuluva


 


2-toalise korteriomandi, registriosa nr. 1076336 asukohaga Liiva tn 4, Paide
linn, Järvamaa
(katastritunnus
56601:005:0780; üp: 47.60m2, 5. korrus, keskküte), alghinnaga 18 000 €.


 


Kinnistusraamatust nähtuvad koormatised: Keelumärge kinnisasja käsutamise
keelamiseks AS SEB Pank (registrikood 10004252), kohtutäitur Rannar Liitmaa
(isikukood 37604234718) kasuks. 11.01.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse
kantud 24.01.2019.


Enampakkumise tulemi arvelt nõue
rahuldatakse ja keelumärge kuulub kustutamisele.


 


Registreerimine enampakkumisele toimub ainult
oksjonikeskkonnas
www.oksjonikeskus.ee  ning on
avatud alates 10.07.2019 kl 17.00 kuni
01.08.2019 kl 10.00. Tagatisraha (5% alghinnast) tuleb tasuda enampakkumisele registreerimisel kohtutäituri ametialasele a/a nr-le
EE951010010125958017 SEB Pank AS. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise
tingimustele, tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel pakkujana
osaleda.


 


Enampakkumine algab 01.08.2019 kl 11.00
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas
www.oksjonikeskus.ee ja lõpeb 08.08.2019
kl 11.00.
 Pikeneva lõpu intervall on 2 minutit.


 


Enampakkumise samm 100 (ükssada)
eurot.


 


Elektroonilise enampakkumise võitja makstud tagatisraha arvatakse
ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see
enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Elektroonilise
enampakkumise võitja peab ostuhinna tasuma kohe pärast enampakkumise
lõppemist, kui ostuhind jääb alla 12 700 euro. Nimetatud ostuhinna ületamisel
peab ostja kohe tasuma 10% ostuhinnast, ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva
jooksul.


 


Kui ostja soovib osta asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta
sellest kohtutäiturile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks
tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse kohtutäiturile teatamist parimaks
pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna tasumisel laenuga ei kohaldata ostjale
ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna kohese tasumise kohustust. Ostja
kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse täitmise
krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise
päevale järgnevast päevast arvates.


 


Kohtutäitur teeb ettepaneku teha enne
enampakkumist kohtutäiturile teatavaks keelumärke kinnistusraamatusse kandmise
ajaks sissekandmata õigused ja sissenõudja nõudmise korral need põhistada.


 


Teadaanne avaldatakse
TMS § 84 lg 2 ja 153 lg 2 alusel.


Huvilistel on õigus tutvuda varaga vara asukohas maakleriga
eelnevalt kokku leppides.
Info e-post: rannar.liitmaa@taitur.just.ee või 44 24 016; 53 030 464; koduleht: varad.ee/rannarliitmaa.