2-toaline korteriomand asukohaga Sääse tn 5-17, Sääse alevik, Tamsalu vald, Lääne-Virumaa

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 4018 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:43.6
Asukoht:Lääne-Virumaa
Aadress:Sääse tn 5-17, Sääse alevik, Tamsalu vald, Lääne-Virumaa
Enampakkumised
Korraldaja:Rannar Liitmaa
 
Alghind:499.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:Tee pakkumine
 
 
Ametlik Teadaanne

Pärnu kohtutäitur Rannar Liitmaa müüb kordusenampakkumisel OÜ-le Järva Soojus (11140276) kuuluva:

1. 3-toalise korteriomandi nr 4643131 asukohaga Sääse tn 5-13, Sääse alevik, Tamsalu vald, Lääne-Virumaa (katastritunnus 78701:003:0042; üp 61 m2; 5. korrus), alghinnaga 565 €;
2. 2-toalise korteriomandi nr 4643431 asukohaga Sääse tn 5-16, Sääse alevik, Tamsalu vald, Lääne-Virumaa (katastritunnus 78701:003:0042; üp 47,2 m2; 1. korrus), alghinnaga 499 €;
3. 2-toalise korteriomandi nr 4643531 asukohaga Sääse tn 5-17, Sääse alevik, Tamsalu vald, Lääne-Virumaa (katastritunnus 78701:003:0042; üp 43,6 m2; 1. korrus), alghinnaga 499 €;
4. 2-toalise korteriomandi nr 4643631 asukohaga Sääse tn 5-18, Sääse alevik, Tamsalu vald, Lääne-Virumaa (katastritunnus 78701:003:0042; üp 43,7 m2; 1. korrus), alghinnaga 499 €.

Enampakkumine algab 22.11.2012 kell 14.40 kohtutäitur Rannar Liitmaa büroos Rüütli 51-M3, Pärnu.

Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha 5 % alghinnast hiljemalt enne enampakkumise algust kohtutäituri ametialasele arveldusarvele 10010125958017 SEB Pank. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Ostja peab ostuhinna tasuma kohe pärast enampakkumise lõppemist. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, peab ostja kohe tasuma 1/10 ostuhinnast, ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna tasumisel laenuga ei kohaldata ostjale ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna kohese tasumise kohustust. Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates. Kinnisasja suulisel enampakkumisel osta sooviv isik võib kuni enampakkumise alguseni esitada kohtutäiturile kirjaliku hinnapakkumise, milles peavad olema märgitud hinnapakkuja nimi ja elukoht või asukoht, asja üldine kirjeldus ja asja eest pakutav hind ning kinnisasja registriosa number ja asukoht. Kirjalik hinnapakkumine peab olema esitatud suletud ümbrikus, millel on märge «enampakkumine», samuti viide enampakkumise esemele. Ümbrik avatakse suulisel enampakkumisel.

Kinnistusraamatust nähtuvad koormatised vastavalt nende järjekohtadele:
Regisriosa nr 4643131: Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Rannar Liitmaa (isikukood 37604234718), Krediidipanga Liisingu Aktsiaselts (registrikood 10079244) kasuks. 14.09.2011 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 26.09.2011. Kohtunikuabi Ester Kärtner.
Registriosa nr 4643431: Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Rannar Liitmaa (isikukood 37604234718), Krediidipanga Liisingu Aktsiaselts (registrikood 10079244) kasuks. 14.09.2011 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 26.09.2011. Kohtunikuabi Ester Kärtner.
Registriosa nr 4643531: Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Rannar Liitmaa (isikukood 37604234718), Krediidipanga Liisingu Aktsiaselts (registrikood 10079244) kasuks. 14.09.2011 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 26.09.2011. Kohtunikuabi Ester Kärtner.
Registriosa nr 4643631: Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Rannar Liitmaa (isikukood 37604234718), Krediidipanga Liisingu Aktsiaselts (registrikood 10079244) kasuks. 14.09.2011 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 26.09.2011. Kohtunikuabi Ester Kärtner

Enampakkumise tulemi arvelt toimub kannetega tagatud nõuete rahuldamine ning kanded kuuluvad kustutamisele.

Huvilistel on õigus tutvuda varaga vara asukohas tööpäevadel kl 9.00-17.00 eelnevalt kokku leppides. Kohtutäitur teeb ettepaneku teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks sissekandmata õigused ja sissenõudja nõudmise korral need põhistada. Asja müümisel täitemenetluses enampakkumisel ei vastuta kohtutäitur ega võlgnik müüdud asja puuduste eest. Info e-post: rannar.liitmaa@taitur.just.ee või 44 24 016; 53 030 464; koduleht: varad.ee/rannarliitmaa, lisaks www.city24.ee