2/6 suurune kaasomandi osa (3-toaline korter) asukohaga Tallinna mnt 25-3, Pärnu, Pärnumaa

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 287 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:87.1
Asukoht:Pärnu
Aadress:Tallinna mnt 25-3, Pärnu, Pärnumaa
Enampakkumised
Korraldaja:Rannar Liitmaa
 
Alghind:55 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:Tee pakkumine
 
Registriosa nr(-id):45205
 
Lisainfo & Finantseerimine

 

 

Lisainfo:

 

Maakler Karin Bagortšikova

Tel: 56827760

E-post: karin.bagortsikova@pindi.ee

 

Korteris ahiküte ja õhksoojuspump. Elutuba ja köök on läbikäidavad.  

Ametlik TeadaannePärnu
kohtutäitur Rannar Liitmaa müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas
www.oksjonikeskus.ee
Mällo Tanel’le (sünd. 03.11.1978.a.) kuuluva 2/6 suuruse kaasomandi osa (3-toaline
korter;
üp: 87.10 m2, 1. korrus, ahiküte, õhksoojuspump), registriosa nr. 45205, asukohaga
Tallinna mnt 25-3, Pärnu, Pärnumaa
 
(katastritunnus
62507:044:0720) alghinnaga  55 000 €. Kinnistusraamatust nähtuvad Tanel
Mällo kaasomandi osal lasuvad koormatised:
Keelumärge Tanel Mällo
(isikukood 37811034211) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise
keelamiseks AS SEB Pank (registrikood 10004252), kohtutäitur Rannar Liitmaa
(isikukood 37604234718) kasuks. 19.02.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse
kantud 25.02.2019. Hüpoteek summas 100 000,00 krooni kõrvalnõuetega 10
000,00 krooni ja intressimääraga 12.00 protsenti Tanel Mällo (isikukood
37811034211) kuuluvale mõttelisele osale aktsiaselts SEB Eesti Ühispank
(registrikood 10004252, Tallinna linn) kasuks. Hüpoteek summas 90 000,00
krooni Tanel Mällo (isikukood 37811034211) kuuluvale mõttelisele osale
aktsiaselts SEB Eesti Ühispank (registrikood 10004252, Tallinna linn) kasuks. Hüpoteek
summas 753 000,00 krooni Tanel Mällo (isikukood 37811034211) kuuluvale
mõttelisele osale aktsiaselts SEB Eesti Ühispank (registrikood 10004252,
Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele
sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 21.09.2006
asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 24.10.2006.Enampakkumise tulemi arvelt toimub hüpoteegiga tagatud nõuete
rahuldamine ning hüpoteegid ja keelumärge Tanel Mällo kaasomandi osal
kustutatakse. Registreerimine
enampakkumisele toimub ainult oksjonikeskkonnas
www.oksjonikeskus.ee  ning on avatud alates 05.12.2019.a. kl 17.00 kuni
06.01.2020.a. kl 10.00. Tagatisraha
(5% alghinnast) tuleb tasuda enampakkumisele registreerimisel
kohtutäituri ametialasele a/a nr-le EE951010010125958017
SEB Pank AS.
Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui
registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise tingimustele,
tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 06.01.2020 kl 11.00
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas
www.oksjonikeskus.ee ja lõpeb 13.01.2020 kl 11.00.
Pikeneva lõpu intervall on 2
minutit. Enampakkumise samm 100 eurot. Elektroonilise
enampakkumise võitja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse,
teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale
järgneval tööpäeval. Elektroonilise enampakkumise võitja peab ostuhinna
tasuma kohe pärast enampakkumise lõppemist, kui ostuhind jääb alla 12 700 euro.
Nimetatud ostuhinna ületamisel peab ostja kohe tasuma 10% ostuhinnast,
ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Kui ostja soovib osta asja
krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama
kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse
kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna
tasumisel laenuga ei kohaldata ostjale ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna
kohese tasumise kohustust. Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama
ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva
jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates. Kohtutäitur teeb ettepaneku teha enne enampakkumist
kohtutäiturile teatavaks keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks
sissekandmata õigused ja sissenõudja nõudmise korral need põhistada. Teadaanne avaldatakse TMS § 84 lg 2 ja 153
lg 2 alusel. Huvilistel
on õigus tutvuda varaga vara asukohas maakleriga eelnevalt kokku leppides.
Info e-post:
rannar.liitmaa@taitur.just.ee või 44 24 016; 53 030 464; koduleht:
varad.ee/rannarliitmaa.