3-toaline korteriomand asukohaga Laine 8-37, Pärnu linn, Pärnu linn

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 272 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:64
Asukoht:Pärnu
Aadress:Laine 8-37, Pärnu linn, Pärnu linn
Enampakkumised
Korraldaja:Rannar Liitmaa
 
Alghind:55 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:04.08.2020 13:00
 
Registriosa nr(-id):1660405
 
Ametlik Teadaanne

 

 Pärnu
kohtutäitur Rannar Liitmaa müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee
Koitla Eva’le (sünd: 07.01.1971.a.) kuuluva 3-toalise korteriomandi, registriosa nr. 1660405, asukohaga Laine 8-37,
Pärnu linn, Pärnu linn
(katastritunnus 62513:168:2810; üp: 64m
2,
4. korrus, keskküte), alghinnaga 55 000 €. Kinnistusraamatust nähtuvad koormatised: Keelumärge kinnisasja
käsutamise keelamiseks kohtutäitur Rannar Liitmaa (isikukood 37604234718),
Hüpoteeklaen AS (registrikood 11663703) kasuks. 20.11.2019 kohtutäituri
avalduse alusel sisse kantud 26.11.2019. Hüpoteek summas 52 500,00 eurot
Hüpoteeklaen AS (registrikood 11663703) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on
kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude
rahuldamiseks. 6.12.2018 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 10.12.2018. Hüpoteek
summas 10 500,00 eurot Hüpoteeklaen AS (registrikood 11663703) kasuks. Kinnistu
igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga
tagatud nõude rahuldamiseks. 30.04.2019 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud
7.05.2019.  Enampakkumise tulemi arvelt toimub hüpoteegiga tagatud nõude
rahuldamine ning keelumärge ja hüpoteegid kustutatakse. Registreerimine
enampakkumisele toimub ainult oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee  ning on avatud alates 06.07.2020 kl 17.00 kuni 04.08.2020
kl 12.00
. Tagatisraha (5%
alghinnast) tuleb tasuda enampakkumisele
registreerimisel
kohtutäituri ametialasele a/a nr-le EE951010010125958017 SEB Pank AS. Isik registreeritakse
enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad
enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel
pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 04.08.2020 kl 13.00 Kohtutäiturite
ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas
www.oksjonikeskus.ee ja lõpeb 11.08.2020 kl 13.00.
Pikeneva lõpu intervall on 2 minutit. Enampakkumise samm 100 eurot. Elektroonilise enampakkumise võitja
makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele
tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Elektroonilise
enampakkumise võitja peab ostuhinna tasuma kohe pärast enampakkumise
lõppemist, kui ostuhind jääb alla 12 700 euro. Nimetatud ostuhinna ületamisel
peab ostja kohe tasuma 10% ostuhinnast, ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva
jooksul. Kui ostja soovib osta asja
krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama
kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse
kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna
tasumisel laenuga ei kohaldata ostjale ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna
kohese tasumise kohustust. Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama
ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva
jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates. Kohtutäitur teeb ettepaneku teha enne enampakkumist
kohtutäiturile teatavaks keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks sissekandmata
õigused ja sissenõudja nõudmise korral need põhistada. Teadaanne avaldatakse TMS § 84 lg 2 ja 153
lg 2 alusel. Huvilistel
on õigus tutvuda varaga vara asukohas eelnevalt kokku leppides.
Info e-post: rannar.liitmaa@taitur.just.ee
või
44 24 016; 53
030 464; koduleht: varad.ee/rannarliitmaa.