3-toaline korteriomand asukohaga Lõpe 5-11, Lõpe küla, Koonga vald, Pärnumaa

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 5632 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:69.9
Asukoht:Pärnumaa
Aadress:Lõpe 5-11, Lõpe küla, Koonga vald
Enampakkumised
Korraldaja:Rannar Liitmaa
 
Alghind:1 285.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:Tee pakkumine
 
Registriosa nr(-id):3988806
 
Ametlik TeadaanneLisainfo:


Maakler Karin
Bagortšikova


Tel: 56827760


E-post: karin.bagortsikova@pindi.ee

.................................................................

 

 

 Pärnu
kohtutäitur Rannar Liitmaa müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee
Õismann Romet’ile (sünd: 01.03.1974.a.) kuuluva 3-toalise korteriomandi,
registriosa nr
. 3988806, asukohaga Lõpe 5,
Lõpe küla, Koonga vald, Pärnumaa

(katastritunnus
33402:001:0191; üp: 69.9 m2,
3. korrus), alghinnaga 1285 €. Kinnistusraamatust nähtuvad koormatised: Keelumärge kinnisasja
käsutamise keelamiseks kohtutäitur Rannar Liitmaa ja (Politsei- ja
Piirivalveameti kaudu) Eesti Vabariik kasuks. 22.05.2012 kohtutäituri avalduse,
12.04.2012 otsuse alusel sisse kantud 28.05.2012.
Enampakkumise tulemi arvelt nõue rahuldatakse ja keelumärge kuulub
kustutamisele. Registreerimine
enampakkumisele toimub ainult oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee  ning on avatud alates 07.09.2016 kl 17.00 kuni 28.09.2016
kl 11.00
. Tagatisraha (5%
alghinnast) tuleb tasuda enampakkumisele
registreerimisel
kohtutäituri ametialasele a/a nr-le EE951010010125958017 SEB Pank AS. Isik registreeritakse
enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad
enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud ning isik võib
enampakkumisel pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 28.09.2016 kl 12.00
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas
www.oksjonikeskus.ee ja lõpeb 05.10.2016 kl 12.00.
Pikeneva lõpu intervall on 2
minutit. Enampakkumise samm 100 eurot. Elektroonilise
enampakkumise võitja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse,
teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale
järgneval tööpäeval. Elektroonilise enampakkumise võitja peab ostuhinna
tasuma kohe pärast enampakkumise lõppemist, kui ostuhind jääb alla 12 700 euro.
Nimetatud ostuhinna ületamisel peab ostja kohe tasuma 10% ostuhinnast,
ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Kui ostja soovib osta asja
krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama
kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse
kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna
tasumisel laenuga ei kohaldata ostjale ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna
kohese tasumise kohustust. Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama
ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva
jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates. Kohtutäitur teeb ettepaneku teha enne enampakkumist
kohtutäiturile teatavaks keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks
sissekandmata õigused ja sissenõudja nõudmise korral need põhistada. Teadaanne avaldatakse TMS § 84 lg 2 ja 153
lg 2 alusel. Huvilistel
on õigus tutvuda varaga vara asukohas maakleriga eelnevalt kokku leppides.
Info e-post: rannar.liitmaa@taitur.just.ee
või
44 24 016; 53
030 464; koduleht: varad.ee/rannarliitmaa.