3-toaline korteriomand asukohaga Ravi tn 13a-33, Kohtla-Järve linn

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 3057 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:59.8
Asukoht:Ida-Virumaa
Aadress:Ravi tn 13a-33, Kohtla-Järve linn
Enampakkumised
Korraldaja:Rannar Liitmaa
 
Alghind:960.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:Tee pakkumine
 
Katastritunnus(ed):32212:003:0027
 
Ametlik Teadaanne


Korteriomandil on võlgnevus korteriühistu ees.

............................................................

 


 

 Pärnu
kohtutäitur Rannar Liitmaa müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee
Illi Heli’le (sünd: 24.12.1966.a.) kuuluva 3-toalise korteriomandi,
registriosa nr. 1482207, asukohaga Ravi
tn 13a-33, Kohtla-Järve linn, Ida-Virumaa
(katastritunnus
32212:003:0027; üp: 59.8m2, 2. korrus),
alghinnaga 960 €. Kinnistusraamatust
nähtuvad koormatised:
Keelumärge kinnistu käsutamise keelamiseks Era Liisingu
Inkassoteenused Aktsiaselts (registrikood 10625474) kasuks. 14.04.2009
kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 20.04.2009.
Enampakkumise
tulemi arvelt nõue rahuldatakse ning keelumärge kuulub kustutamisele. Registreerimine
enampakkumisele toimub ainult oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee  ning on avatud alates 20.10.2017 kl 17.00 kuni 11.10.2017
kl 12.00
. Tagatisraha (5%
alghinnast) tuleb tasuda enampakkumisele
registreerimisel
kohtutäituri ametialasele a/a nr-le EE951010010125958017 SEB Pank AS. Isik registreeritakse
enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad
enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud ning isik võib
enampakkumisel pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 11.10.2017 kl 13.00
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas
www.oksjonikeskus.ee ja lõpeb 18.10.2017 kl 13.00.
Pikeneva lõpu intervall on 2
minutit. Enampakkumise samm 100 eurot. Elektroonilise
enampakkumise võitja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse,
teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval
tööpäeval. Elektroonilise enampakkumise võitja peab ostuhinna tasuma kohe
pärast enampakkumise lõppemist, kui ostuhind jääb alla 12 700 euro. Nimetatud
ostuhinna ületamisel peab ostja kohe tasuma 10% ostuhinnast, ülejäänud hind
tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Kui ostja soovib osta asja
krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama
kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse
kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna
tasumisel laenuga ei kohaldata ostjale ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna
kohese tasumise kohustust. Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama
ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva
jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates. Kohtutäitur teeb ettepaneku teha enne enampakkumist
kohtutäiturile teatavaks keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks
sissekandmata õigused ja sissenõudja nõudmise korral need põhistada.Teadaanne avaldatakse TMS § 84 lg 2 ja 153
lg 2 alusel. Huvilistel
on õigus tutvuda varaga vara asukohas maakleriga eelnevalt kokku leppides.
Info e-post: rannar.liitmaa@taitur.just.ee
või
44 24 016; 53
030 464; koduleht: varad.ee/rannarliitmaa.