3-toaline korteriomand asukohaga Saare tn, Sipa küla, Märjamaa vald, Raplamaa

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 472 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:61.6
Asukoht:Raplamaa
Aadress:Saare tn, Sipa küla, Märjamaa vald, Raplamaa
Enampakkumised
Korraldaja:Rannar Liitmaa
 
Alghind:8 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:Tee pakkumine
 
Registriosa nr(-id):2946237
 
Lisainfo & Finantseerimine

Maakler Ljubov Kudrjavtseva

Tel: +372 525 9023

E-post: ljubov.kudrjavtseva@pindi.ee

Ametlik Teadaanne


Pärnu kohtutäitur Rannar
Liitmaa müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja
Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas
www.oksjonikeskus.ee Kraut Heli’le (sünd: 06.12.1970) kuuluva


 


3-toalise korteriomandi, registriosa nr. 2946237 asukohaga Saare tn, Sipa
küla, Märjamaa vald, Raplamaa
(katastritunnus 42702:002:0057; üp: 61.60m2, 1. korrus, ahiküte), alghinnaga 8000 €.


 


Kinnistusraamatust nähtuvad
koormatised:
Keelumärge  kinnisasja käsutamise keelamiseks BB Finance
OÜ (registrikood 11306564), kohtutäitur Rannar Liitmaa (isikukood 37604234718)
kasuks. 8.06.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 12.06.2018. Enampakkumise tulemi arvelt nõue
rahuldatakse ja keelumärge kuulub kustutamisele.


 


Registreerimine enampakkumisele toimub ainult oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee  ning on
avatud alates 08.08.2019 kl 17.00 kuni
30.08.2019 kl 11.00. Tagatisraha (5% alghinnast) tuleb tasuda enampakkumisele registreerimisel kohtutäituri ametialasele a/a nr-le
EE951010010125958017 SEB Pank AS. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise
tingimustele, tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel pakkujana
osaleda.


 


Enampakkumine algab 30.08.2019 kl 12.00
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas
www.oksjonikeskus.ee ja lõpeb 06.09.2019
kl 12.00.
 Pikeneva lõpu intervall on 2 minutit.


 


Enampakkumise samm 100 (ükssada)
eurot.


 


Elektroonilise enampakkumise võitja makstud tagatisraha arvatakse
ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see
enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Elektroonilise
enampakkumise võitja peab ostuhinna tasuma kohe pärast enampakkumise
lõppemist, kui ostuhind jääb alla 12 700 euro. Nimetatud ostuhinna ületamisel
peab ostja kohe tasuma 10% ostuhinnast, ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva
jooksul.


 


Kui ostja soovib osta asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta
sellest kohtutäiturile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks
tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse kohtutäiturile teatamist parimaks
pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna tasumisel laenuga ei kohaldata
ostjale ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna kohese tasumise kohustust.
Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse
täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks
tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates.


 


Kohtutäitur teeb ettepaneku teha enne
enampakkumist kohtutäiturile teatavaks keelumärke kinnistusraamatusse kandmise
ajaks sissekandmata õigused ja sissenõudja nõudmise korral need põhistada.


 


Teadaanne avaldatakse
TMS § 84 lg 2 ja 153 lg 2 alusel.


Huvilistel on õigus tutvuda varaga vara asukohas maakleriga
eelnevalt kokku leppides.
Info e-post: rannar.liitmaa@taitur.just.ee või 44 24 016; 53 030 464; koduleht:
varad.ee/rannarliitmaa.