3-toaline korteriomand asukohaga Tarva 3-3, Tarva küla, Lääneranna vald, Pärnumaa

Täna vaadatud: 4 korda. Kokku vaadatatud 234 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:57
Asukoht:Pärnumaa
Aadress:Tarva 3-3, Tarva küla, Lääneranna vald, Pärnumaa
Enampakkumised
Korraldaja:Rannar Liitmaa
 
Alghind:2 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:Tee pakkumine
 
Registriosa nr(-id):135750
 
Lisainfo & Finantseerimine

Lisainfo:

Maakler Karin Bagortšikova

Tel: 56827760

E-post: karin.bagortsikova@pindi.ee

Korteris on ahiküte ja kuivkäimla. 

Ametlik TeadaannePärnu
kohtutäitur Rannar Liitmaa müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee
Vompa Katrin’le (sünd: 27.07.1961.a.) kuuluva 3-toalise korteriomandi, registriosa nr. 135750, asukohaga Tarva 3-3, Tarva
küla, Lääneranna vald, Pärnumaa
(katastritunnus 33403:001:0267; üp: 57m
2,
2. korrus; ahiküte), alghinnaga 2500 €. Kinnistusraamatust nähtuvad koormatised: Reaalkoormatis
tähtajaga 1 aastat Eesti Vabariik kasuks. Reaalkoormatise rahaline väärtus on
42.82 eurot. Avalik-õiguslik reaalkoormatis (nelikümmend kaks eurot ja 82
senti) tähtajaga 1 (üks) aasta, intressiga 10 (kümme) % tasutavalt summalt;
tähtaegselt tasumata summalt tasutakse viivist 0,1 (null koma üks) % iga viivitatud
päeva eest. 17.12.2014 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 21.01.2015.Keelumärge kinnisasja
käsutamise keelamiseks Swedbank AS (registrikood 10060701), kohtutäitur Rannar
Liitmaa (isikukood 37604234718) kasuks. 24.10.2016 kohtutäituri avalduse alusel
sisse kantud 31.10.2016.Enampakkumise tulemi arvelt nõue rahuldatakse ning keelumärge kustutatakse. Registreerimine
enampakkumisele toimub ainult oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee  ning on avatud alates 09.12.2019 kl 17.00 kuni 06.01.2020
kl 12.00
. Tagatisraha (5%
alghinnast) tuleb tasuda enampakkumisele
registreerimisel
kohtutäituri ametialasele a/a nr-le EE951010010125958017 SEB Pank AS. Isik registreeritakse
enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad
enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel
pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 06.01.2020 kl 13.00
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas
www.oksjonikeskus.ee ja lõpeb 13.01.2020 kl 13.00.
Pikeneva lõpu intervall on 2 minutit. Enampakkumise samm 100 eurot. Elektroonilise enampakkumise võitja
makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele
tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Elektroonilise
enampakkumise võitja peab ostuhinna tasuma kohe pärast enampakkumise
lõppemist, kui ostuhind jääb alla 12 700 euro. Nimetatud ostuhinna ületamisel
peab ostja kohe tasuma 10% ostuhinnast, ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva
jooksul. Kui ostja soovib osta asja
krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama
kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse
kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna
tasumisel laenuga ei kohaldata ostjale ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna
kohese tasumise kohustust. Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama
ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva
jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates. Kohtutäitur teeb ettepaneku teha enne enampakkumist
kohtutäiturile teatavaks keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks
sissekandmata õigused ja sissenõudja nõudmise korral need põhistada. Teadaanne avaldatakse TMS § 84 lg 2 ja 153
lg 2 alusel. Huvilistel
on õigus tutvuda varaga vara asukohas maakleriga eelnevalt kokku leppides.
Info e-post: rannar.liitmaa@taitur.just.ee
või
44 24 016; 53
030 464; koduleht: varad.ee/rannarliitmaa.