3/15097 suurune kaasomandi osa kinnistust asukohaga Poeg 43, Kilksama küla, Sauga vald, Pärnumaa

Täna vaadatud: 22 korda. Kokku vaadatatud 5734 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Krundi suurus:15097
Asukoht:Pärnumaa
Aadress:Poeg 43, Kilksama küla, Sauga vald, Pärnumaa
Enampakkumised
Korraldaja:Rannar Liitmaa
 
Alghind:500.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:Tee pakkumine
 
Registriosa nr(-id):1596606
 
Ametlik Teadaanne

Pärnu kohtutäitur Rannar Liitmaa müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee OÜ-le Vetsek (registrikood 10021138) kuuluva 

3/15097 suurune kaasomandi osa kinnistust nr. 1596606 asukohaga Poeg 43, Kilksama küla, Sauga vald, Pärnumaa (katastritunnus 73001:001:0201; kinnistu pindala: 15097 m2, kinnistul paiknevad nuumaosakond, suletud netopind 8364.9m2 ning söötade segusõlm, suletud netopind 302.7m2), alghinnaga 500 €.

 Kinnistusraamatust nähtuvad koormatised: Märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise korra kohta vastavalt 09.10.2001 Lepingu ptk IV igakordsete kaasomanike kasuks. 09.10.2001 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 09.01.2002. Keelumärge osaühing Vetsek (registrikood 10021138) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Rannar Liitmaa (isikukood 37604234718), OÜ Juveel (registrikood 10280979) kasuks. 6.06.2014 kohtutäituri avalduse, 30.05.2014 kohtumääruse alusel sisse kantud 11.06.2014. Enampakkumise tulemi arvelt keelumärge kustutatakse. Registreerimine enampakkumisele toimub ainult oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee  ning on avatud teate avaldamisest kuni 07.01.2015 kl 10.00. Tagatisraha (5% alghinnast) tuleb tasuda enampakkumisele registreerimisel kohtutäituri ametialasele a/a nr-le EE951010010125958017 SEB Pank AS. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 07.01.2015 kl 11.00 Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee ja lõpeb 14.01.2015 kl 11.00.  Pikeneva lõpu intervall on 2 minutit. Elektroonilise enampakkumise võitja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Elektroonilise enampakkumise võitja peab ostuhinna tasuma kohe pärast enampakkumise lõppemist, kui ostuhind jääb alla 12 700 euro. Nimetatud ostuhinna ületamisel peab ostja kohe tasuma 10% ostuhinnast, ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.  Kui ostja soovib osta asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna tasumisel laenuga ei kohaldata ostjale ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna kohese tasumise kohustust. Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates.  Kohtutäitur teeb ettepaneku teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks sissekandmata õigused ja sissenõudja nõudmise korral need põhistada. Teadaanne avaldatakse TMS § 84 lg 2 ja 153 lg 2 alusel. Huvilistel on õigus tutvuda varaga vara asukohas maakleriga eelnevalt kokku leppides. Info e-post: rannar.liitmaa@taitur.just.ee või 44 24 016; 53 030 464; koduleht: varad.ee/rannarliitmaa.