3/16 suurune kaasomandi osa korteriomandist asukohaga Uus tn 43-7, Pärnu-Jaagupi alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnumaa

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 1358 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:52.4
Asukoht:Pärnumaa
Aadress:Uus tn 43-7, Pärnu-Jaagupi alev, Põhja-Pärnumaa vald
Enampakkumised
Korraldaja:Rannar Liitmaa
 
Alghind:1 020.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:Tee pakkumine
 
Katastritunnus(ed):62701:003:0160
 
Ametlik Teadaanne

Pärnu
kohtutäitur Rannar Liitmaa müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee
Lepikmäe Eveli’le (sünd. 19.02.1988.a.) kuuluva

 

3/16 suuruse
kaasomandi osa korteriomandist, registriosa nr. 1512306, asukohaga Uus tn
43-7, Pärnu-Jaagupi alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnumaa
(katastritunnus 62701:003:0160; üp: 52.40 m2, alghinnaga 1020 €.

 

Kinnistusraamatust nähtuvad Eveli
Lepikmäe kaasomandi osal lasuvad koormatised:
Keelumärge Eveli Lepikmäe
(isikukood 48802190253) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise
keelamiseks AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks.
Enampakkumise tulemi arvelt nõue
rahuldatakse ning keelumärge kuulub kustutamisele.

 

Registreerimine
enampakkumisele toimub ainult oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee  ning on avatud alates 18.07.2019.a. kl 17.00 kuni
08.08.2019.a. kl 10.00. Tagatisraha
(5% alghinnast) tuleb tasuda enampakkumisele registreerimisel
kohtutäituri ametialasele a/a nr-le EE951010010125958017
SEB Pank AS.
Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui
registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise tingimustele,
tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

 

Enampakkumine algab 08.08.2019 kl 11.00
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas http://www.oksjonikeskus.ee/ ja lõpeb 15.08.2019 kl 11.00.
Pikeneva lõpu intervall on 2
minutit.

 

Enampakkumise samm 100 eurot.

 

Elektroonilise
enampakkumise võitja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse,
teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale
järgneval tööpäeval. Elektroonilise enampakkumise võitja peab ostuhinna
tasuma kohe pärast enampakkumise lõppemist, kui ostuhind jääb alla 12 700 euro.
Nimetatud ostuhinna ületamisel peab ostja kohe tasuma 10% ostuhinnast,
ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

 

Kui ostja soovib osta asja
krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama
kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse
kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna tasumisel
laenuga ei kohaldata ostjale ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna kohese
tasumise kohustust. Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna
tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul
parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates.

 

Kohtutäitur teeb ettepaneku teha enne enampakkumist
kohtutäiturile teatavaks keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks
sissekandmata õigused ja sissenõudja nõudmise korral need põhistada.

 

Teadaanne avaldatakse TMS § 84 lg 2 ja 153
lg 2 alusel.

 

 

Huvilistel
on õigus tutvuda varaga vara asukohas maakleriga eelnevalt kokku leppides. Info e-post: rannar.liitmaa@taitur.just.ee või 44 24 016; 53 030 464; koduleht:
varad.ee/rannarliitmaa.