Hoonestusõigus kinnisasjale Aasa, Eense küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnumaa

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 364 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Pärnumaa
Aadress:Hoonestusõigus kinnisasjale Aasa, Eense küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnumaa
Enampakkumised
Korraldaja:Rocki Albert
 
Alghind:1 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:15.04.2020 10:00
 
Katastritunnus(ed):18801:001:0403
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Rocki Albert avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel oksjonikeskkonnas haamer.net aadressil http://www.haamer.net/ vara:
hoonestusõigus kinnisasjale Aasa, Eense küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnumaa. Hoonestusõigus on sisse kantud registriossa nr 4480450. Hoonestusõigusega koormatud kinnistu on sisse kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa 4480150, katastritunnus 18801:001:0403, elamumaa 100%, pindala 7170 m². Koormatud kinnisasja omanikuna on sisse kantud Eesti Vabariik.
Hoonestusõiguse kohta avatud kinnistusraamatu registriossa nr 4480450 on tehtud järgnevad kanded:
I jakku on sisse kantud hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat, mis on koormatisena kantud:
kinnistu nr 4480150 registriosa 3. jakku. Koormatud kinnisasja omanikuna on sisse kantud Eesti Vabariik. Hoonestusõigus on tasuline, hoonestusõiguse võõrandamiseks ja koormamiseks asjaõigusega on vajalik kinnistu igakordse omaniku nõusolek.
III jakku 1. järjekohale on sisse kantud reaalkoormatis kinnistu nr 4480150 igakordse omaniku kasuks. Reaalkoormatise rahaline väärtus on 12.60 eurot. Reaalkoormatis on seatud hoonestusõiguse aastatasu maksmise kohustuse tagamiseks. Hoonestaja on kohustatud alluma kohesele sundtäimisele reaalkoormatisega tagatud rahalise nõude rahuldamiseks.
Kanne jääb kehtima peale vara müümist enampakkumisel.
III jakku 2. järjekohale on sisse kantud eelmärge reaalkoormatise muutmise tagamiseks kinnistu nr 4480150 igakordse omaniku kasuks. Hoonestaja on kohustatud alluma reaalkoormatise aastatasu suuruse muutmise nõudele.
Kanne jääb kehtima peale vara müümist enampakkumisel.
III jakku 3. järjekohale on sisse kantud keelumärge kinnistu käsutamise keelamiseks Osaühing Aktiva Finants (registrikood 10746479) kasuks, mis kustutatakse pärast vara müümist enampakkumisel.
Lisainfo: kinnistul asub lagunenud hoone. Elektriliitumine puudub.

Alghind: 1000.00 euro(t).

Omanik: TÕNU KALJURAND (isikukood 35401304221)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas haamer.net aadressil http://www.haamer.net/. Tagatisraha 10% alghinnast peab olema laekunud kohtutäitur Rocki Albert'i ametialasele arvelduskontole IBAN: EE631010010320236013 SEB Panka hiljemalt 15.04.2020 kell 10.00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 23.03.2020 kell 16.00 ja lõpeb 15.04.2020 kell 10.00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 23.03.2020 kell 16.00 ja lõpeb 15.04.2020 kell 11.00. Pikeneva lõpu intervall on 1,15 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200.00 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Tutvumiseks palun eelnevalt helistada maaklerile Mai Kõvatomas , gsm +372 56980324, e-post mai.kovatomas@pindi.ee. Varaga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal vara asukohas. Kohtutäituri büroo kontakt telefon: 4429972, 4429971; e-post: info@albert.ee, svetlana.vaisa@albert.ee.
Menetluse nr: 176/2015/74
Kohtutäitur Rocki Albert
Uus 1/1, 80011 Pärnu
Telefon: 4429972
E-post: info@albert.ee
Teadaande number 1592606
Seotud teadaanded:Menetlus 176/2015/74
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1558519)