Aia tn 5-16, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald, Pärnu maakond

Täna vaadatud: 3 korda. Kokku vaadatatud 267 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:63.7
Asukoht:Pärnumaa
Aadress:Aia tn 5-16, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald, Pärnu maakond
Enampakkumised
Korraldaja:Rocki Albert
 
Alghind:7 209.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:18.02.2020 17:00
 
Katastritunnus(ed):30601:006:0120
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Rocki Albert avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel oksjonikeskkonnas haamer.net aadressil http://www.haamer.net/ vara:
korteriomand aadressil Aia tn 5-16, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald, Pärnu maakond, sisse kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa 1245006, katastritunnus 30601:006:0120, korteriomand moodustab 637/8933 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 16, mille üldpind on 63,70 m2 ja mille tähistus plaanil on 16.
Koormatised kinnistusraamatus järjekohtadega:
III jaos 9. järjekohal on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Henry Lehismets (isikukood 39908234217), Harly Lehismets (isikukood 50208044219) kasuks, mis kustutatakse kinnistusraamatust pärast vara müümist enampakkumisel.
IV jaos 1. järjekohal hüpoteek summas 240 000,00 krooni AS LHV Pank (registrikood 10539549) kasuks. HÜPOTEEK JÄÄB KINNISASJA KOORMAMA PÄRAST EDUKAT ENAMPAKKUMIST. HÜPOTEEKI EI KUSTUTATA.
Üldine kirjeldus: 4-toaline korter, mis asub II korrusel, üldpind 63.70 m2. Kortermaja on renoveerimata, kuid aknad on vahetatud. Korteri ülevaatus on teostatud välise vaatluse põhjal, korteri seisukord on teadmata.
Hüpoteegipidaja on kohtutäiturile andnud teada, et seisuga 24.01.2020 on kinnisasja reg. osa nr 1245006 asukohaga Aia tn 5-16, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald, Pärnu maakond AS LHV Pank kasuks seatud hüpoteekidega tagatud nõuete jääk kokku 662.27 EUR. Nimetatud summa on ajas muutuv.

Alghind: 7209.00 euro(t).

Omanik: TANEL UIBU (isikukood 38109124227)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas haamer.net aadressil http://www.haamer.net/. Tagatisraha 10% alghinnast peab olema laekunud kohtutäitur Rocki Albert'i ametialasele arvelduskontole IBAN: EE631010010320236013 SEB Panka hiljemalt 18.02.2020 kell 17.00. Alles peale tagatisraha laekumist võimaldatakse kasutajal enampakkumisel osaleda. Kui tagatisraha tasutud ei ole, siis kohtutäitur isikut enampakkumisele ei registreeri. Tagatisraha ei pea maksma ainult riik ja kohaliku omavalitsuse üksus ning Eesti Pank ning sissenõudja ja pandipidaja, kui nende nõue katab nõutava tagatisraha. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 24.01.2020 kell 15.00 ja lõpeb 18.02.2020 kell 17.00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 24.01.2020 kell 15.00 ja lõpeb 19.02.2020 kell 13.00. Pikeneva lõpu intervall on 1.15 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100.00 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Tutvumiseks palun eelnevalt helistada maaklerile Mai Kõvatomas, gsm +372 5698 0324, e-post mai.kovatomas@pindi.ee. Kinnisasjaga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Kohtutäituri büroo kontakt: telefon 4429972, e-post info@albert.ee; leana.land@albert.ee.
Menetluse nr: 176/2012/376
Kohtutäitur Rocki Albert
Uus 1/1, 80011 Pärnu
Telefon: 4429972
E-post: info@albert.ee
Teadaande number 1571658
Seotud teadaanded:Menetlus 176/2012/376
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1536587)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1557025)