Arturi Taikse küla Türi vald JÄRVAMAA

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 1607 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Järvamaa
Aadress: Arturi Taikse küla Türi vald JÄRVAMAA
Enampakkumised
Korraldaja:Virge Välb
 
Alghind:67 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:12.04.2020 17:00
 
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Virge Välb avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Valdur Liedemann -ile kuuluv HOONESTUSÕIGUS NR.7302750 tähtajaga 99 aastat,mille moodustab 2 KORDNE ELAMU ( 4 tuba 123,6 ruutmeetrit) ehitisregistri kood 120639604, asukoht Arturi Taikse küla, Türi vald JÄRVAMAA , ehitusaasta 1991 ja kõrvalhooned . Hoonestusõiguse aastatasu on 2% maa maksutamishinnast , kuid mitte vähem kui 10 eurot .Vara ostjale lähevad üle kõik Järva maavanema 15.12.2016 korralduses nr 1-1/16/938 sätestatud tingimused .

Alghind: 67 000 euro(t).

Omanik: LIEDEMANN VALDUR (isikukood 36202074928)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51829 ning tasuda tagatisraha 6 700 eurot Virge Välb, kohtutäitur arveldusarvele nr EE211010010124043017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 13.04.2020 17:00 oksjonil ID51829 osalemise eest. Kinnisvara: , , ". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 13.04.2020 kell 17:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 05.03.2020 kell 09:00 ja lõpeb 12.04.2020 kell 17:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 14.04.2020 kell 09:00 ja lõpeb 14.05.2020 kell 09:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 6 700 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
kokkuleppel kohutäituriga virge.valb@taitur.just.ee
Menetluse nr: 120/0016/136
Kohtutäitur Virge Välb
Tallinna 18, 72711 Paide
Telefon: 3848725
E-post: Virge.Valb@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Virge Välb
Telefon: 3848725
E-post: Virge.Valb@taitur.just.ee
Teadaande number 1586779