Aseri vald, Rannu küla, Bensiinijaama

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 8307 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Äripind
Krundi suurus:7349
Asukoht:Lääne-Virumaa
Aadress:Aseri vald, Rannu küla, Bensiinijaama
Enampakkumised
Korraldaja:Raigo Pärs
 
Alghind:11 184.54 EUR
 
Enampakkumise aeg:Tee pakkumine
 
Katastritunnus(ed):15401:002:0066
 
Lisainfo & Finantseerimine
Tegemist on hoonestatud kinnistuga. Tanklahoone (ehitusalune pind 32 m², kiviseintega, uuem välisviimistlus) ja 3 vanemat tankurit.
Ametlik Teadaanne

Rakvere kohtutäitur Raigo Pärs müüb kordusenampakkumisel omanik Rannu Oil OÜ kuuluva Bensiinijaama kinnistu, mis on kantud Viru Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 3355708; katastritunnusega 15401:002:0066, sihtotstarve ärimaa, pindala 7349 m², Aseri vald, Rannu küla, Bensiinijaama. Tegemist on hoonestatud kinnistuga. Tanklahoone (ehitusalune pind 32 m², kiviseintega, uuem välisviimistlus) ja 3 vanemat tankurit.

3. jaos 1. järjekohal keelumärge kinnistu võõrandamise ja pantimise keelamiseks AS Saurix Petroleum (rg-kood 10026681) kasuks. Keelumärge kustutatakse.

Kinnisasja alghind on 175 000.00 kr.

Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha, mille suurus on 10% alghinnast, kohtutäitur Raigo Pärs´i ametialasele a/a 221016565994 AS Swedbank enne enampakkumise päeva või tasuda enne pakkumise tegemist sularahas. Sularahas võib tagatisraha tasuda, kui tagatisraha suurus ei ületa 10 000 krooni. Ostja peab ostuhinna tasuma kohe pärast enampakkumise lõppemist. Kui ostuhind ületab 200 000 krooni, peab ostja kohe pärast enampakkumise lõppemist tasuma 1/10 ostuhinnast, ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Enampakkumisele saab esitada ka kirjalikke hinnapakkumisi, mis peavad olema kinnises ümbrikus märkega "Enampakkumine Bensiinijaama", kuhu peab olema märgitud pakkuja nimi ja elukoht, kinnistu kirjeldus, asukoht, registriosa number, millele pakkumine tehakse ning kinnistu eest pakutav hind.

Kordusenampakkumine toimub 12.11.2009 kl 12.15 kohtutäitur Raigo Pärsi büroos, Laada 20, Rakvere.

Info tel 322 3919, 511 7900 või raigo.pars@taitur.just.ee. Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine. Keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks sissekandmata õigused teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja sissenõudja nõudmise korral need põhistada.