Astangu 48-2, Tallinn

Täna vaadatud: 17 korda. Kokku vaadatatud 584 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:31.2
Asukoht:Tallinn
Aadress:Astangu 48-2, Tallinn
Enampakkumised
Korraldaja:Elin Vilippus
 
Alghind:44 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:28.02.2019 12:00
 
Katastritunnus(ed):78406:604:0007
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Zlata Dmitrijeva-le kuuluv 1-toaline korteriomand asukohaga Astangu 48-2, Tallinn.
Korteriomand on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 10862501 (katastritunnus 78406:604:0007) Elamumaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Astangu tn 48. Pindala 1137 m2. 312/20843 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 2, mille üldpind on 31,20 m2 ja mille tähistus plaanil on 2. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 10862401, 10862601, 10862701, [...], 10866701, 10866801 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 25.10.2002 asjaõiguslepinguga.
1-toaline korter, 1. korrus.

Võlgnikule kuuluvat korteriomandit koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos, kande all nr 1 keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Mati Kadak (isikukood 35707260213), ASTANGU 48 KÜ (registrikood 80157767) kasuks;
III jaos, kande all nr 3 keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Luminor Bank AS (registrikood 11315936) kasuks;
IV jaos 1. järjekohal - Hüpoteek summas 143 000,00 krooni Luminor Bank AS (registrikood 11315936) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 6.07.2004. 20.03.2018 kinnistamisavalduse alusel muudetud 17.04.2018;
IV jaos 2. järjekohal - Hüpoteek summas 933 000,00 krooni Luminor Bank AS (registrikood 11315936) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 8.01.2007. 20.03.2018 kinnistamisavalduse alusel muudetud 17.04.2018.

Enampakkumine toimub keelumärgete ja hüpoteekidega tagatud nõuete rahuldamiseks. Keelumärked ja hüpoteegid kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.
Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõikele 1 on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut.

Alghind: 44 000 euro(t).

Omanik: Zlata Dmitrijeva (isikukood 48304010252)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=44075 ning tasuda tagatisraha 4 400 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 28.02.2019 12:00 oksjonil ID44075 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Astangu tn 48, Tallinn, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 28.02.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 07.02.2019 kell 18:00 ja lõpeb 28.02.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 28.02.2019 kell 14:00 ja lõpeb 07.03.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 21.02.2019 kell 15:00 või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo maaklerilt Karmen Vaha, telefon 53307933, e-post karmen.vaha@pindi.ee
Menetluse nr: 022/2018/6161
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Anneli Kesküla
Telefon: 6840620
E-post: anneli.keskula@taituriabi.vilippus.ee
Teadaande number 1424502