Ehitaja 7-23, Tõrva

Täna vaadatud: 4 korda. Kokku vaadatatud 115 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Asukoht:Tallinn
Aadress:Ehitaja 7-23, Tõrva
Enampakkumised
Korraldaja:Küllike Mitt
 
Alghind:12 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:07.02.2019 13:00
 
Katastritunnus(ed):82301:008:0700
Registriosa nr(-id):1285640
 
Lisainfo & Finantseerimine
Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja
Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee korteriomandi reg.osa nr 1285640, asukohaga Valga maakond, Tõrva vald, Tõrva linn, Ehitaja tn 7-23 (korteri üldpind on 45,90 m²).
Enampakkumisel müüakse Jane Mägile kuuluv kaasomandi osa koos Viljar Mägile kuuluva kaasomandi osaga, st. korteriomand müüakse tervikuna.
Enampakkumise alghind on 12 000 eurot. 
Enampakkumisele registreerimine algab 17.01.2019. kell 12:00 ja lõppeb 07.02.2019. kell 12:00. Enampakkumine algab 07.02.2019. kell 13:00 ja lõppeb 15.02.2019. kell 12:00.
Enampakkumise tagatisraha on 1 200 eurot, mis tuleb tasuda hiljemalt 07.02.2019. kell 12:00. 
Ametlik Teadaanne
Jane Mägi (isikukood 48307222737) pankrotihaldur Küllike Mitt avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.
Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
 
korteriomand reg.osa nr 1285640, mis moodustab 288/10000 mõttelise osa kinnistust asukohaga Valga maakond, Tõrva vald, Tõrva linn, Ehitaja tn 7, katastritunnus 82301:008:0700, sihtotstarve - elamumaa 100 %, suurusega 1045 m², ja reaalosana eluruumi nr 23, mille üldpind on 45,90 m².
 
Kinnistusraamatu teise jakku on kantud: Jane Mägi (ik 48307222737) ½ kaasomandist; Viljar Mägi (ik 37612285711) ½ kaasomandist.
 
Enampakkumisel müüakse Jane Mägile kuuluv kaasomandi osa koos Viljar Mägile kuuluva kaasomandi osaga, st. korteriomand müüakse tervikuna.
 
Kinnistusraamatu kolmandasse jakku on 30.10.2018 kantud märkus kinnistu ühisomaniku Jane Mägi (ik 48307222737) pankroti väljakuulutamise kohta ja 09.11.2018 kantud märkus kinnistu ühisomaniku Viljar Mägi (ik 37612285711) pankroti väljakuulutamise kohta.
Müümisel märkused kustutatakse.
Kinnistusraamatu neljandasse jakku on kantud hüpoteek summas 246 000,00 krooni AS Hansapank (rk 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.
Müümisel hüpoteek kustutatakse.
 
Kahetoaline korter asub viiekorruselise maja kolmandal korrusel. Wc ja dušširuum asuvad koos. Haldurile teadaolevaid üüri/rendilepinguid ei ole. Majas tegutseb korteriühistu.
 
Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses ei vastuta selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.
 
Alghind: 12 000 euro(t). Hind ei sisalda ja sellele ei lisandu käibemaksu.
 
Omanik: Viljar Mägi (isikukood 37612285711); Jane Mägi (isikukood 48307222737)
 
Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on:
https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=43606 ning tasuda tagatisraha 1 200
eurot Jane Mägi arveldusarvele nr EE892200221070406578 (Swedbank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 7.02.2019 12:00 oksjonil ID43606 osalemise eest. Kinnisvara: Ehitaja tn 7, Tõrva vald, Valga maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 07.02.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see
enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.
 
Enampakkumisele registreerimine algab 17.01.2019 kell 12:00 ja lõpeb 07.02.2019 kell 12:00.
 
Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.
 
Enampakkumine algab 07.02.2019 kell 13:00 ja lõpeb 15.02.2019 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).
 
Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).
 
Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.
Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.
 
KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.
 
VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendavat teavet vara kohta, samuti varaga tutvumise aega saab kokku leppida telefonil 505 3344 või e-posti teel aadressil: kyllike.mitt@haldur.just.ee. Oksjoni korraldaja müüb asja sellisena nagu seda on võimalik enne oksjonil pakkumise tegemist visuaalse vaatluse teel kindlaks teha, ega anna asja omaduste kohta mingeid kinnitusi või garantiisid.
 
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Küllike Mitt
Telefon: 7420583
E-post: kyllike.mitt@haldur.just.ee
Teadaande number 1405752