E.Vilde tee 109-60 Tallinn

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 52 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:30.5
Asukoht:Tallinn
Aadress: E.Vilde tee 109-60 Tallinn
Enampakkumised
Korraldaja:Heimo Vilpuu
 
Alghind:50 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:29.10.2019 12:00
 
Katastritunnus(ed):78405:501:3600
 
Lisainfo & Finantseerimine
1 tuba, köök, vannituba/wc, rõdu; 5. korrus.
Ametlik Teadaanne
 Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Evgeny Vasiliev ja Margarita Pangsepp ühisomandisse kuuluv 1-toaline korteriomand asukohaga E.Vilde tee 109-60 Tallinn.
Korteriomand on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 7314501 (katastritunnus 78405:501:3600) Elamumaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, E. Vilde tee 109. Pindala 2984 m2. 305/25745 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 60, mille üldpind on 30,50 m2 ja mille tähistus plaanil on 60. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 7308601, 7308701, 7308801, 7308901, [...], 7314101, 7314201, 7314301, 7314401 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega.

1 tuba, köök, vannituba/wc, rõdu; 5. korrus.

Korteriomandit koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks;

Enampakkumine toimub ühisomandi lõpetamise nõude rahuldamiseks!!!

Kõik kinnisasja koormavad märked eemaldatakse pärast edukat enampakkumist!

Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.
Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõikele 1 on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut.

Alghind: 50 000 euro(t).

Omanik: Evgeny Vasiliev (isikukood 34501050273); Margarita Pangsepp (isikukood 46009280313) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49040 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 29.10.2019 12:00 oksjonil ID49040 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, E. Vilde tee 109, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 29.10.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 04.10.2019 kell 12:00 ja lõpeb 29.10.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 29.10.2019 kell 14:00 ja lõpeb 05.11.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 23.10.2019 kell 14:00.

Varaga tutvumine ja lisainfo kinnisvara.vilippus@taitur.vilippus.ee , tel 684 0620 või kohtutäituri abi Sergei Volf - tel. 5140382.

Menetluse nr: 022/2019/4693
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Sergei Volf
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.just.ee
Teadaande number 1527556