Harju maakond, Harku vald, Muraste küla, Kivilille tn 1-2

Täna vaadatud: 2 korda. Kokku vaadatatud 181 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:138.4
Asukoht:Harjumaa
Aadress: Harju maakond, Harku vald, Muraste küla, Kivilille tn 1-2
Enampakkumised
Korraldaja:Elin Vilippus
 
Alghind:123 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:11.12.2018 12:00
 
Katastritunnus(ed):19801:001:1121
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Hando Liblikman-le kuuluv korteriomand (majaosa) asukohaga Kivilille 1-2 Muraste
Korteriomand on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 11191602 (katastritunnus 19801:001:1121) Elamumaa 100%, Harju maakond, Harku vald, Muraste küla, Kivilille tn 1. Pindala 1565 m2. 1384/2768 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 2, mille üldpind on 138,40 m2 ja mille tähistus plaanil on nr 2. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandi nr. 11191502 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 14.06.2006 kinnistamisavaldusega.
2-korruseline majaosa:
1. korrusel - avatud köögiga elutuba, esik, wc, terass, panipaik;
2. korrusel - trepihall, 3 magamistuba, panipaik, vannituba.
Vara on kolmanda isiku valduses.
Võlgnikele kuuluvat korteriomandit koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos, kanne nr 1 - Märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Kokkulepe vastavalt 14.06.2006.a lepingu punktile 10.1. 14.06.2006 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 9.08.2006;
III jaos, kanne nr 2 - Eelmärge omandiõiguse üleandmise nõude tagamiseks Margo Mitt (isikukood 37412010290) kasuks. 7.02.2018 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 13.02.2018;
III jaos, kanne nr 3 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Aktsiaselts PlusPlus Capital (registrikood 11919806), kohtutäitur Kaire Põlts (isikukood 46711060349) kasuks. 10.08.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 13.08.2018;
III jaos, kanne nr 4 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. 10.08.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 15.08.2018;
IV jaos 1. järjekohal - Hüpoteek summas 1 690 000,00 krooni Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 9.08.2006. 13.03.2014 kinnistamisavalduse alusel muudetud 1.04.2014.
Enampakkumine toimub keelumärgete ja hüpoteegiga tagatud nõute rahuldamiseks. Kinnisasja koormavad keelumärked, eelmärke ja hüpoteegid kustutatakse pärast edukat enampakkumist!!!

Alghind: 123 000 euro(t).

Omanik: Hando Liblikman (isikukood 37203180285)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=42615 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 11.12.2018 12:00 oksjonil ID42615 osalemise eest. Kinnisvara: Kivilille tn 1, Harku vald, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 11.12.2018 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 16.11.2018 kell 13:00 ja lõpeb 11.12.2018 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 11.12.2018 kell 14:00 ja lõpeb 18.12.2018 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 04.12.2018 kell 14:00 või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo maaklerilt Karmen Vaha, telefon 53307933, e-post karmen.vaha@pindi.ee
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Sergei Volf
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.just.ee
Teadaande number 1388626