Harju maakond, Harku vald, Naage küla, Valguse tee 6

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 143 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Krundi suurus:2675
Asukoht:Harjumaa
Aadress:Harju maakond, Harku vald, Naage küla, Valguse tee 6
Enampakkumised
Korraldaja:Elin Vilippus
 
Alghind:75 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:03.12.2019 12:00
 
Katastritunnus(ed):19810:004:0030
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Monika Kapp-le kuuluv kinnisasi, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 6423802 (katastritunnus 19810:004:0030) Elamumaa 100%, Harju maakond, Harku vald, Naage küla, Valguse tee 6. Pindala 2675,0 m2.

Ehitisregistri andmetel asub kinnisasjal aiamaja, mille üldpind on 30,9 m2 ja ehitisealune pind 42 m2.
Kinnistul paikneval aiamajal on välja ehitatud katusekorrus. Kohtutäiturile teadaolevalt kajastuvad ehitisregistris ainult põhikorruse pinnaandmed.
Hoone põhikorrusel asuvad tuulekoda, osaliselt eraldatud seinaga elutubamagamistuba, duširuum-tualett, köök. Hoone katusekorrusel asub üks tuba.
Ehitisregistri andmetel on hoone välisviimistlusmaterjaliks puit, visuaalsel vaatlusel välisviimistlus puudub. Ehitisregistri andmetel on hoone katusekattematerjaliks rullmaterjal, visuaalsel vaatlusel plekk.

Kinnistul paikneb lisaks aiamajale ka teine hoone, üksikelamu, mille andmeid ehitisregistris ei kajastu.

Võlgnikule kuuluvat kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III. jaos 1. järjekohal - Keelumärge käsutamise keelamiseks Luminor Bank AS (registrikood 11315936), kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks. 1.07.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 9.07.2019;
IV. jaos 1. järjekohal - Hüpoteek summas 1 170 000,00 krooni Luminor Bank AS (registrikood 11315936) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 14.09.2005. 27.03.2018 kinnistamisavalduse alusel muudetud 12.04.2018;
IV. jaos 2. järjekohal - Hüpoteek summas 120 000,00 krooni Luminor Bank AS (registrikood 11315936) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 9.03.2006. 27.03.2018 kinnistamisavalduse alusel muudetud 12.04.2018;
IV. jaos 3. järjekohal - Hüpoteek summas 1 181 000,00 krooni Luminor Bank AS (registrikood 11315936) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 29.12.2006. 27.03.2018 kinnistamisavalduse alusel muudetud 12.04.2018;
IV. jaos 4. järjekohal - Hüpoteek summas 300 000,00 krooni Luminor Bank AS (registrikood 11315936) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 27.03.2007. 27.03.2018 kinnistamisavalduse alusel muudetud 12.04.2018.

Enampakkumine toimub keelumärke ja hüpoteekidega tagatud nõude rahuldamiseks. Kinnisasja koormavad keelumärge ja hüpoteegid kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

Alghind: 75 000 euro(t).

Omanik: Monika Kapp (isikukood 45305220302)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49583 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 3.12.2019 12:00 oksjonil ID49583 osalemise eest. Kinnisvara: Valguse tee 6, Harku vald, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 03.12.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 06.11.2019 kell 17:00 ja lõpeb 03.12.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 03.12.2019 kell 14:00 ja lõpeb 10.12.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Küsimuste korral palume helistada kohtutäituri büroosse tel 684 0620 või saata kiri kinnisvara.vilippus@taitur.vilippus.ee või kohtutäituri abile Sergei Volf 514 0382, sergei.volf@taituriabi.vilippus.ee. Varaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 21.11.2019 kell 11:00
Menetluse nr: 022/2019/4300
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Anneli Kesküla
Telefon: 6840620
E-post: anneli.keskula@taituriabi.vilippus.ee
Teadaande number 1542161
Seotud teadaanded:Menetlus 022/2019/4300
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1512902)