Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik, Metsa tn 12-17

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 32 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:87.8
Asukoht:Harjumaa
Aadress:Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik, Metsa tn 12-17
Enampakkumised
Korraldaja:Marek Laanemets
 
Alghind:180 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:15.10.2019 23:59
 
Katastritunnus(ed):19801:002:1105
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Marek Laanemets avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
ühisomandi lõpetamiseks müüb kohtutäitur Anneli Kuzmina ja Oleg Kuzmin ühisomandisse kuuluva korteriomandi asukohaga Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik, Metsa tn 12-17, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 10799702 (katastritunnus 19801:002:1105) Elamumaa 100%, Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik, Metsa tn 12. Pindala 2389 m2 millest siis 878/11393 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 17, mille üldpind on 87,80 m2 ja mille tähistus plaanil on 17.
Panipaik on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 10797402 (suurusega 6,10 m2 ja reaalosa mitteeluruum nr. 28).
Info korteri kohta: korterisse on sisse ehitatud kvaliteetne mööbel (köögis,vannitoas,lastetoas). Akende ees uued puidust ribikardinad (Sunorek), kapp-kupee(garderoob) Sunorek 4tk ja sisse ehitatud riiulid. Köögimööbel on puidust(tamm) ja rööstevaba tehnikaAEG.

Võlgnikele kuuluvat vara koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
Kinnistusraamatu III jaos
Kanne nr 1 - Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks AS Eesti Telekom kasuks. Kasutusõigus seatud kinnistuga püsivalt ühendatud elektroonilise side võrgu ehitamiseks, remontimiseks, hooldamiseks, kasutamiseks ja likvideerimiseks vastavalt 02.06.2005 lepingu p-le 3 ning lepingu lisaks olevale plaanile.
Kanne nr 2 - Isiklik kasutusõigus osaühing Jaotusvõrk kasuks. Isikliku kasutusõiguse sisu vastavalt 02.11.2005 lepingu p-le 3.1. ning lepingu lisaks olevale plaanile. Kanne asub samal järjekohal III jao 1.kandega.
Kanne nr 3 - Märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Kaasomandi hulka kuuluval maatükil asuvate parkimiskohtade valdamise ja kasutamise korra kokkulepe vastavalt 01.03.2006 lepingu p-le 3 ja lepingu lisaks olevatele plaanidele nr 2 ja 3.
Kanne nr 4 - Keelumärge , millega on Oleg Kuzminil keelatud ühisomandis oleva kinnisasja käsutamine, Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet) kasuks.
Kanne nr 5 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Marek Laanemets kasuks.
Kinnistusraamatu IV jaos
Kanne nr 1 - Hüpoteek summas 2 860 000,00 krooni aktsiaselts SEB Eesti Ühispank kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud: 6083501, 10797402.

Enampakkumine toimub ühisomandi lõpetamiseks ning tulemist tasutakse esmalt hüpoteegiga tagatud nõue, misjärel AS SEB Pank annab nõusoleku hüpoteegi kustutamiseks. Keelumärked kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

 

Alghind: 180 000 euro(t).

Omanik: ANNELI KUZMINA (isikukood 47011130348); OLEG KUZMIN (isikukood 37009300298)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49120 ning tasuda tagatisraha 18 000 eurot Marek Laanemets arveldusarvele nr EE511010011762196228 (SEB Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 15.10.2019 23:59 oksjonil ID49120 osalemise eest. Kinnisvara: Metsa tn 12, Harku vald, Harju maakond; Kinnisvara: Metsa tn 12, H". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15.10.2019 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 08.10.2019 kell 17:00 ja lõpeb 15.10.2019 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 16.10.2019 kell 11:00 ja lõpeb 24.10.2019 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine kokkuleppel kohtutäiturga. Info tel: 6 129 146 (E-N 10:00-16:00 ja R 10:00-14:00) või e-mail: marek.laanemets@kohtutaitur.eu
Menetluse nr: 014/2017/1169
Kohtutäitur Marek Laanemets
Mõisa 4, Tallinn 13522
Telefon: 6129146
E-post: Marek.Laanemets@kohtutaitur.eu
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Marek Laanemets
Telefon: 6129146
E-post: Marek.Laanemets@kohtutaitur.eu
Teadaande number 1529572
Seotud teadaanded:Menetlus 014/2017/1169
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1447231)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1523959)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1524059)