Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik, Sarapuu põik 4 - 26

Täna vaadatud: 2 korda. Kokku vaadatatud 122 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Asukoht:Harjumaa
Aadress:Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik, Sarapuu põik 4 - 26
Enampakkumised
Korraldaja:Marek Laanemets
 
Alghind:9 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:15.10.2019 23:59
 
Katastritunnus(ed):19801:002:1102
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Marek Laanemets avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Anneli Kuzmina ja Oleg Kuzmin ühisomandisse kuuluv garaaž asukohaga Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik, Sarapuu põik 4 - 26, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 10458802 (katastritunnus 19801:002:1102) Elamumaa 100%, Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik, Sarapuu põik 4. Pindala 2024,0 m2 millest siis 186/16407 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese mitteeluruum nr 26, mille üldpind on 18,60 m2 ja mille tähistus plaanil on 26.

Võlgnikele kuuluvat vara koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
Kinnistusraamatu III jaos
Kanne nr 1 - Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks AS Eesti Telekom kasuks. Kasutusõigus seatud kinnistuga püsivalt ühendatud elektroonilise side võrgu ehitamiseks, remontimiseks, hooldamiseks, kasutamiseks ja likvideerimiseks vastavalt 02.06.2005 lepingu p-le 3 ning lepingu lisaks olevale plaanile.
Kanne nr 2 - Isiklik kasutusõigus osaühing Jaotusvõrk kasuks. Isikliku kasutusõiguse sisu vastavalt 02.11.2005 lepingu p-le 3.1. ning lepingu lisaks olevale plaanile. Kanne asub samal järjekohal III jao 1.kandega.
Kanne nr 3 - Kinnistu kaasomanikud on sõlminud kokkuleppe. Kaasomandi hulka kuuluval maatükil asuvate parkimiskohtade valdamise ja kasutamise korra kokkuleppe kohta vastavalt 07.12.2005 lepingu punktile neli (4) ja 07.12.2005 lepingu lisaks olevale plaanile nr kaks (2).
Kanne nr 4 - Keelumärge , millega on Oleg Kuzminil keelatud ühisomandis oleva kinnisasja käsutamine, Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet) kasuks.
Kanne nr 5 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Marek Laanemets kasuks.

Enampakkumine toimub ühisomandi lõpetamiseks ning keelumärked kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

 

Alghind: 9 000 euro(t).

Omanik: ANNELI KUZMINA (isikukood 47011130348); OLEG KUZMIN (isikukood 37009300298)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48773 ning tasuda tagatisraha 900 eurot Marek Laanemets arveldusarvele nr EE511010011762196228 (SEB Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 15.10.2019 23:59 oksjonil ID48773 osalemise eest. Kinnisvara: Sarapuu põik 4, Harku vald, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15.10.2019 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 25.09.2019 kell 14:00 ja lõpeb 15.10.2019 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 16.10.2019 kell 11:00 ja lõpeb 24.10.2019 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine kokkuleppel kohtutäiturga. Info tel: 6 129 146 (E-N 10:00-16:00 ja R 10:00-14:00) või e-mail: marek.laanemets@kohtutaitur.eu
Menetluse nr: 014/2017/1169
Kohtutäitur Marek Laanemets
Mõisa 4, Tallinn 13522
Telefon: 6129146
E-post: Marek.Laanemets@kohtutaitur.eu
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Marek Laanemets
Telefon: 6129146
E-post: Marek.Laanemets@kohtutaitur.eu
Teadaande number 1523959
Seotud teadaanded:Menetlus 014/2017/1169
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1447231)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1524059)