Harju maakond, Harku vald, Tiskre küla, Liiva tee L12

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 128 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Harjumaa
Aadress: Harju maakond, Harku vald, Tiskre küla, Liiva tee L12
Enampakkumised
Korraldaja:Elin Vilippus
 
Alghind:4 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:18.02.2020 12:00
 
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tiskre Residentsid OÜ-le kuuluv kinnisasi, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 13257102 (katastritunnus 19801:002:1896) Transpordimaa 100%, Harju maakond, Harku vald, Tiskre küla, Liiva tee L12. Kinnisasja pindala 2762,0 m2.

Hoonestamata transpordimaa

Võlgnikule kuuluvat kinnisasja koormavad kolmandate isikute kinnistusraamatusse kantud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III. jaos jooksev kanne nr 2 - Reaalservituut kinnistute nr 13255602, 13255802, 13255902, [...], 14496150, 14496250, 14496350 igakordsete omanike kasuks. Tähtajatu teeservituut vastavalt 18.01.2012 sõlmitud lepingule ja lisatud plaanile. Sisse kantud 27.04.2012. 25.03.2019 kinnistamisavalduse alusel muudetud 21.05.2019;
III. jaos jooksev kanne nr 3 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279), DSV Transport AS (registrikood 10342368) kasuks. 31.01.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 1.02.2019;
III. jaos jooksev kanne nr 4 - Reaalservituut kinnistute nr 13255602, 13255802, 13255902, 13256002, 13256102, 13256202, 13256302, 13256402, 13256502, 13256602, 13256702, 13256802, 13256902, 13257302, 13257402, 13257502, 13257602, 13257702, 13257802, 13257902, 13258002, 13258102, 13258202, 13258902, 13259702, 13259902 igakordsete omanike kasuks. Tähtajatu ja tasuta teeservituut vastavalt 05.07.2019 lepingu punktile 3.1. 5.07.2019 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 16.07.2019.

Enampakkumine toimub keelumärkega tagatud nõude rahuldamiseks. Kinnisasja koormav keelumärge kustutatakse pärast edukat enampakkumist.
Vara koormavad reaalservituudid jäävad vara koormama.

Alghind: 4 000 euro(t).

Omanik: Tiskre Residentsid OÜ (registrikood: 12818013)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51087 ning tasuda tagatisraha 400 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 18.02.2020 12:00 oksjonil ID51087 osalemise eest. Kinnisvara: Liiva tee L12, Harku vald, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 18.02.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 24.01.2020 kell 19:00 ja lõpeb 18.02.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 18.02.2020 kell 14:00 ja lõpeb 26.02.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Lisainfo kinnisvara.vilippus@taitur.vilippus.ee , tel 684 0620 ja 5140382
Menetluse nr: 022/2019/373
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Sergei Volf
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.just.ee
Teadaande number 1572787
Seotud teadaanded:Menetlus 022/2019/373
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1572788)