Harju maakond, Keila linn, Kullerkupu tn 3

Täna vaadatud: 2 korda. Kokku vaadatatud 571 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Krundi suurus:1806
Asukoht:Harjumaa
Aadress: Harju maakond, Keila linn, Kullerkupu tn 3
Enampakkumised
Korraldaja:Kristiina Feinman
 
Alghind:76 900.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:15.04.2020 12:00
 
Katastritunnus(ed):29601:002:0201
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Kristiina Feinman avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Kalev Protten omandisse kuuluvat 1/2 kaasomandiosa kinnisasjast, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 3526602 (katastritunnus 29601:002:0201), sihtotstarve elamumaa 100%, asukoht Harju maakond, Keila linn, Kullerkupu tn 3. Pindala 1806 m2.

Ehitisregistri andmetel asub kinnistul kahekorruseline üksikelamu ehitisealuse pinnaga 144,6 m2, suletud netopinnaga 204,1 m2 ning kõrvalhoone ehitisealuse pinnaga 55,5 m2.

Kinnistu registriosa III jakku on kantud keelumärge Kalev Protten (isikukood 35806220212) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet kaudu) kasuks. 16.02.2017 Maksu- ja Tolliameti avalduse alusel sisse kantud 22.02.2017.

Kinnistu registriosa IV jao kehtivad kanded:
- Kande nr 3 all: Kohtulik hüpoteek summas 57 213,27 eurot Kalev Protten (isikukood 35806220212) kuuluvale mõttelisele osale Eesti Vabariik kasuks.
- Kande nr 4 all: Kohtulik hüpoteek summas 73 051,78 eurot Kalev Protten (isikukood 35806220212) kuuluvale mõttelisele osale Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet kaudu) kasuks.

Keelumärge ja kohtulikud hüpoteegid kustutatakse peale kinnisasja müüki enampakkumisel.

Võlgniku sõnade kohaselt puudub majal kasutusluba.

Alghind: 76 900 euro(t). (lisandub riigilõiv omanikukande muutmisel)

Omanik: Kalev Protten (isikukood 35806220212)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=52184 ning tasuda tagatisraha 7 690 eurot Kristiina Feinman, kohtutäitur arveldusarvele nr EE531010011752023220 (SEB Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 15.04.2020 12:00 oksjonil ID52184 osalemise eest. Kinnisvara: Kullerkupu tn 3, Keila linn, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15.04.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 25.03.2020 kell 12:00 ja lõpeb 15.04.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 15.04.2020 kell 14:00 ja lõpeb 22.04.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine eelneval kokkuleppel kohtutäituriga kuni enampakkumise alguseni.
Täiendav info tel 6 129 155 või e-mail: kristiina.feinman@taitur.net
Menetluse nr: 034/2019/780
Kohtutäitur Kristiina Feinman
Rävala pst 5 Tallinn 10143
Telefon: 6129155
E-post: kristiina.feinman@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäituri assistent Jaana Pappel
Telefon: 6 129 157
E-post: jaana.pappel@taitur.net
Teadaande number 1593345
Seotud teadaanded:Menetlus 034/2019/780
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1521183)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1521194)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1521235)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1537362)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1537364)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1537366)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1549776)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1549782)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1549785)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1563074)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1563076)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1563081)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1581077)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1581079)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1581081)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1593348)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1593350)