Harju maakond, Keila linn, Veski tänav

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 285 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Harjumaa
Aadress:Harju maakond, Keila linn, Veski tänav
Enampakkumised
Korraldaja:Urmas Ustav
 
Alghind:4 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:26.08.2019 11:00
 
Katastritunnus(ed):29601:011:0082
 
Ametlik Teadaanne

AS Keila Veskid (registrikood: 10464605) pankrotihaldur Urmas Ustav avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
AS-le Keila Veskid (10464605, pankrotis) kuuluva kinnistu:
Kinnistu registriosa nr 13347702 (Katastritunnus 29601:011:0082). Kinnistu asukoht: Transpordimaa 100%, asukohaga Harju maakond, Keila linn, Veski tänav, pindalaga 6271,0 m2. III jaos Koormatised ja kitsendused - kande nr 1 all on sisse kantud reaalservituut kinnistute nr 13347002, 13347302, 13348102 igakordsete omanike kasuks. Tähtajatu teeservituut vastavalt 10.11.2009 lepingu punktile 12. 10.11.2009 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 10.12.2009; kande nr 2 all sisse kantud Reaalservituut kinnistu nr 13347502 igakordse omaniku kasuks. Tähtajatu teeservituut vastavalt 13.03.2008.a. lepingu punktile 3. Kaaskoormatud kinnistu nr 13347802. 2.02.2010 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 20.02.2010; kande nr 3 all on sisse kantud Isiklik kasutusõigus Aktsiaselts Keila Vesi (registrikood 10221854) kasuks. Tähtajatu isiklik kasutusõigus vastavalt 16.02.2011.a sõlmitud lepingu punktidele 3. ja 6. ning lepingu lisaks nr 2 olevale plaanile. IV jaos kande nr 4 all hüpoteek summas 700 000,00 eurot Vintage Invest OÜ (registrikood 12418377) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud: 12454902; 12455102; 13347402; 13347602; 13347802; kande nr 5 all hüpoteek summas 2 900 000,00 eurot SPD Investment OÜ (registrikood 12895456) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud: 465901; 1774701; 3493501; 9195102; 9195202; 12454902; 12455102; 13347402; 13347602; 13347802; 14694301; 23048501.


Alghind: 4 000 euro(t). Hinnale ei lisandu käibemaksu

Omanik: AS Keila Veskid (registrikood: 10464605)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47880 ning tasuda tagatisraha 400 eurot Advokaadibüroo LEXTAL OÜ arveldusarvele nr EE282200221023944870 (Swedbank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 26.08.2019 11:00 oksjonil ID47880 osalemise eest. Kinnisvara: Veski tänav, Keila linn, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 26.08.2019 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 12.08.2019 kell 11:00 ja lõpeb 26.08.2019 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 26.08.2019 kell 12:00 ja lõpeb 02.09.2019 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 1 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Pankrotihaldur Urmas Ustav
Tel 6400 250
E-mail: urmas.ustav@lextal.ee
pankrotimenetlused@lextal.ee
Menetluse nr: 2-18-19034
pankrotihaldur Urmas Ustav
Rävala pst 4, 10143 Tallinn
Telefon: 6400250
E-post: urmas.ustav@lextal.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Esindaja Marge Saarela
Telefon: 6400250
E-post: marge.saarela@lextal.ee
Teadaande number 1506788
Seotud teadaanded: Menetlus 2-18-19034
Käsutuskeelu teatavakstegemise teade (1418867)
Pankroti väljakuulutamise teade (1432038)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1480829)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1480830)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1481104)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1489825)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1495641)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1495642)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1495644)