Harju maakond, Kiili vald, Luige alevik, Sausti tee 84

Täna vaadatud: 2 korda. Kokku vaadatatud 79 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Krundi suurus:19949
Asukoht:Harjumaa
Aadress:Harju maakond, Kiili vald, Luige alevik, Sausti tee 84
Enampakkumised
Korraldaja:Elin Vilippus
 
Alghind:25 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:14.04.2020 12:00
 
Katastritunnus(ed):30401:001:0154
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Maigi Ader'le 1/8 kaasomandisse kuuluv Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 3092102 (katastritunnus 30401:001:0154) kantud elamumaa, Harju maakond, Kiili vald, Luige alevik, Sausti tee 84. Pindala 19949,0 m2.
Vastavalt kinnisasja kaasomanike vahel sõlmitud kasutamise korra kokkuleppele, on võlgniku ainuvalduses ja -ainukasutuses kinnistu osa, mis on kasutamise korra kokkuleppe Lisaks 1 oleval plaanil piiritletud punasega ja tähistatud numbriga üks, mille pind on ca 2000 m2. Mõtteline osa on hoonestamata.

Kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos kanne nr. 1 - märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Kaasomanike vahel kehtib kaasomandi valdamise ja kasutamise korra kokkulepe vastavalt 18.09.2018.a. lepingu punktile kaks (2.) ja lepingu lisaks 1 ja lisaks 2 olevatele plaanidele ning kinnistu jagamise ja kaasomandi lõpetamise kokkulepe vastavalt 18.09.2018.a. lepingu punktile kolm (3.) ja lepingu lisaks 1 olevale plaanile. 18.09.2018 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 26.09.2018.
III jaos kanne nr. 2 - keelumärge Maigi Ader (isikukood 48809290261) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279), Credit.ee OÜ (registrikood 11898079) kasuks. 12.06.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 14.06.2019.Enampakkumine toimub keelumärkega tagatud nõude rahuldamiseks. Keelumärge kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

Alghind: 25 000 euro(t).

Omanik: Maigi Ader (isikukood 48809290261)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=52128 ning tasuda tagatisraha 2 500 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur ja pankrotihaldur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 14.04.2020 12:00 oksjonil ID52128 osalemise eest. Kinnisvara: Sausti tee 84, Kiili vald, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 14.04.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 20.03.2020 kell 15:00 ja lõpeb 14.04.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 14.04.2020 kell 14:00 ja lõpeb 21.04.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 30 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Küsimuste korral palume helistada kohtutäituri büroosse tel 684 0624 või saata kiri kinnisvara.vilippus@taitur.vilippus.ee või kohtutäituri abile Sergei Volf 514 0382, sergei.volf@taituriabi.vilippus.ee
Menetluse nr: 022/2019/3689
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Anneli Kesküla
Telefon: 6840620
E-post: anneli.keskula@taituriabi.vilippus.ee
Teadaande number 1592009