Harju maakond, Kose vald, Habaja alevik, Kose mnt 3

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 256 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:222.8
Asukoht:Harjumaa
Aadress:Harju maakond, Kose vald, Habaja alevik, Kose mnt 3
Enampakkumised
Korraldaja:Elin Vilippus
 
Alghind:49 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:14.08.2019 12:00
 
Katastritunnus(ed):36301:001:0174
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
2-korruseline üksikelamu, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 10351402 (katastritunnus 36301:001:0174) Elamumaa 100%, Harju maakond, Kose vald, Habaja alevik, Kose mnt 3. Pindala 4465 m2.

Elamu üldpind on ehitisregistri andmetel 222,8 m2 ja ehitisealune pindala on 248 m2.

Vara koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III. jaos, kanne nr 1 - Märkus muinsuskaitseseaduse § 27 lõikes 2 sätestatud ostueesõiguse kohta Eesti Vabariik kasuks. Kui riik ostueesõigust ei teosta, on ostueesõiguse õigustatud isikuks Kõue vald. Kultuurimälestiseks tunnistamise õiguslikuks aluseks on kultuuriministri 30.08.1996.a. määrus nr. 10. 15.01.2009 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 28.01.2009;
III. jaos, kanne nr 2 - Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Sihtasutus Kõue Varahaldus (registrikood 90009909) kasuks. Tähtajatu isiklik kasutusõigus veevarustuse torustiku, kanalisatsiooni-ja survekanalisatsioonitorustike ning reoveepumpla ehitamiseks, omamiseks ja kasutamiseks vastavalt 19.06.2018.a lepingu punktile 3 ning 19.06.2018.a lepingu lisaks nr 2 olevale plaanile. 19.06.2018 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 26.06.2018;
III. jaos, kanne nr 3 - keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks;
IV. jaos, 1. järjekoht - Hüpoteek summas 887 000,00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 3.08.2007 asjaõiguskokkuleppe alusel sisse kantud 10.08.2007;
IV. jaos, 2. järjekoht - Hüpoteek summas 15 000,00 eurot AB Kreditex AS (registrikood 12041659) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 8.03.2017 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 10.03.2017.

Enampakkumine toimub hüpoteegiga ja keelumärkega tagatud nõude rahuldamiseks. Kõik kinnisasja koormavad keelumärked ja hüpoteegid kustutatakse pärast edukat enampakkumist.


Alghind: 49 000 euro(t).

Omanik: Kermo Kevend (sünniaeg 31.05.2001)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47535 ning tasuda tagatisraha 4 900 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 14.08.2019 12:00 oksjonil ID47535 osalemise eest. Kinnisvara: Kose mnt 3, Kose vald, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 14.08.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 24.07.2019 kell 17:00 ja lõpeb 14.08.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 14.08.2019 kell 14:00 ja lõpeb 22.08.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 07.08.2019 kell 15:00 või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo maaklerilt Karmen Vaha, telefon 53307933, e-post karmen.vaha@pindi.ee
Menetluse nr: 022/2019/1707
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Anneli Kesküla
Telefon: 6840620
E-post: anneli.keskula@taituriabi.vilippus.ee
Teadaande number 1500605
Seotud teadaanded: Menetlus 022/2019/1707
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1460690)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1483762)