Harju maakond, Kuusalu vald, Kiiu alevik, Mõisa tee 16-5

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 199 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Asukoht:Harjumaa
Aadress:Harju maakond, Kuusalu vald, Kiiu alevik, Mõisa tee 16-5
Enampakkumised
Korraldaja:Risto Sepp
 
Alghind:16 200.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:25.08.2020 23:59
 
Katastritunnus(ed):35201:003:0135
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Risto Sepp avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
KINNISTU KOOSSEIS35201:003:0135 Elamumaa 100%, Harju maakond, Kuusalu vald, Kiiu alevik, Mõisa tee 16. 4464 m2 314/5094 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 5, mille üldpind on 31,40 m2 ja mille tähistus plaanil on 5. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 11063402, 11063502, 11063602, 11063702, 11063902, 11064002, 11064102, 11064202, 11064302, 11064402, 11064502 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 23.02.2006 kinnistamisavaldusega. OMANIKMarko Laasik (isikukood 38910190216) 29.06.2016 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 15.07.2016. KOORMATISED JA KITSENDUSED3 Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Best Capital OÜ (registrikood 12952705), kohtutäitur Risto Sepp kasuks. 3.03.2020 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 11.03.2020. HÜPOTEEGID4 Hüpoteek summas 18 000,00 eurot Best Capital OÜ (registrikood 12952705) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 2.05.2018 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 9.05.2018. 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõike 2 kohaselt ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõike 1 alusel on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut.Hüpoteek ja keelumärge kustutatakse enampakkumise õnnestumisel.

Alghind: 16 200 euro(t).

Omanik: Marko Laasik (isikukood 38910190216)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=54870 ning tasuda tagatisraha 1 620 eurot kohtutäitur Risto Sepp arveldusarvele nr EE557700771001560001 (LHV Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 25.08.2020 23:59 oksjonil ID54870 osalemise eest. Kinnisvara: Mõisa tee 16, Kuusalu vald, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 25.08.2020 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 05.08.2020 kell 09:21 ja lõpeb 25.08.2020 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 26.08.2020 kell 10:00 ja lõpeb 02.09.2020 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
buroo.sepp@taitur.net
Menetluse nr: 027/2020/360
Kohtutäitur Risto Sepp
Rävala pst 5 Tallinn 10143
Telefon: 6129155
E-post: buroo.sepp@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Õnne Kivi
Telefon: 6129155
E-post: buroo.sepp@taitur.net
Teadaande number 1638668
Seotud teadaanded:Menetlus 027/2020/360
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1597119)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1621891)