Harju maakond, Lääne-Harju vald, Ämari alevik, Lennu tn 30-53

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 46 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:27.6
Asukoht:Harjumaa
Aadress: Harju maakond, Lääne-Harju vald, Ämari alevik, Lennu tn 30-53
Enampakkumised
Korraldaja:Elin Vilippus
 
Alghind:5 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:14.04.2020 12:00
 
Katastritunnus(ed):86801:001:0157
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Hannes Nigul-le kuuluv Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 8958902 (katastritunnus 86801:001:0157) kantud Elamumaa 100%, Harju maakond, Lääne-Harju vald, Ämari alevik, Lennu tn 30. Pindala 2633 m2.
276/27369 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 53, mille üldpind on 27,60 m2 ja mille tähistus plaanil on 53. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 8953702, 8953802, 8953902, 8954002, 8954102, 8954202, 8954302, 8954402, 8954502, 8954602, 8954702, 8954802, 8954902, 8955002, 8955102, 8955202, 8955302, 8955402, 8955502, 8955602, 8955702, 8955802, 8955902, 8956002, 8956102, 8956202, 8956302, 8956402, 8956502, 8956602, 8956702, 8956802, 8956902, 8957002, 8957102, 8957202, 8957302, 8957402, 8957502, 8957602, 8957702, 8957802, 8957902, 8958002, 8958102, 8958202, 8958302, 8958402, 8958502, 8958602, 8958702, 8958802, 8959002, 8959102, 8959202, 8959302, 8959402, 8959502, 8959602 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 2.03.2004 kinnistamisavaldusega.

Üldpind on 27,60 m2, 1 tuba, 3. korrus.

Kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos 1. järjekohal keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Andre Nigul (isikukood 51007070036), kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks. 17.07.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 23.07.2019.

IV jaos 1. järjekohal hüpoteek summas 100 000,00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 6.11.2008 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 12.11.2008.

Vastavalt 01.01.2018.a. jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses ei vastuta selle omandaja korteriühistu ees käendajana võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.
Vastavalt korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõikele 1 on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut. Korteriühistu pandiõiguse suurus on korteriomandi eelmise majandusaasta majandamiskulude summa. Korteriühistu pandiõiguse suurus määratakse korteriomanike üldkoosoleku poolt kinnitatud majandusaasta aruande järgi omandi ülemineku päeva seisuga.

Enampakkumine toimub keelumärkega tagatud nõude rahuldamiseks. Keelumärge ja hüpoteek kustutatakse pärast edukat enampakkumist.


Alghind: 5 000 euro(t).

Omanik: Hannes Nigul (isikukood 38106135717)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=52151 ning tasuda tagatisraha 500 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur ja pankrotihaldur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 14.04.2020 12:00 oksjonil ID52151 osalemise eest. Kinnisvara: Lennu tn 30, Lääne-Harju vald, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 14.04.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 23.03.2020 kell 09:00 ja lõpeb 14.04.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 14.04.2020 kell 14:00 ja lõpeb 21.04.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Küsimuste korral palume helistada kohtutäituri büroosse tel 684 0624 või saata kiri kinnisvara.vilippus@taitur.vilippus.ee või kohtutäituri abile Sergei Volf 514 0382, sergei.volf@taituriabi.vilippus.ee
Menetluse nr: 022/2018/7830
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Anneli Kesküla
Telefon: 6840620
E-post: anneli.keskula@taituriabi.vilippus.ee
Teadaande number 1592269
Seotud teadaanded:Menetlus 022/2018/7830
Arhiivis
Täitmisteade (1421372)