Harju maakond, Lääne-Harju vald, Klooga alevik, Liiva tn 3-32

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 194 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:30.8
Asukoht:Harjumaa
Aadress: Harju maakond, Lääne-Harju vald, Klooga alevik, Liiva tn 3-32
Enampakkumised
Korraldaja:Elin Vilippus
 
Alghind:7 500.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:14.04.2020 12:00
 
Katastritunnus(ed):29501:009:0156
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Stanislav Kurnykov-le kuuluv 1-toaline korter, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 8045002 (katastritunnus 29501:009:0156) Elamumaa 100%, Harju maakond, Lääne-Harju vald, Klooga alevik, Liiva tn 3. Pindala 5452 m2. 308/34692 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 32, mille üldpind on 30,80 m2 ja mille tähistus plaanil on 32. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 8041902, 8042002, 8042102, [...], 8049002, 8049102, 8049202, 8049302 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 10.12.2002 asjaõiguslepinguga.

Korter on 1-toaline ja see asub 1. korrusel.

Võlgnikule kuuluvat vara koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III. jao, kanne nr 1 - Isiklik kasutusõigus Tatjana Kurnõkova (isikukood 43501082744) kasuks. Isiklik kasutusõigus korteriomandile. Kasutusõiguse kustutamiseks piisab õigustatud isiku surma tõendamisest. 12.11.2015 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 21.11.2015;
III. jao, kanne nr 2 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Rävala Õigusbüroo OÜ (registrikood 14042462), kohtutäitur Elin Vilippus kasuks. 14.03.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 19.03.2019

Enampakkumine toimub keelumärkega tagatud nõuete rahuldamiseks. Kinnisasja koormav keelumärge kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

Isiklik kasutusõigus Tatjana Kurnõkova kasuks jääb pärast edukat enampakkumist vara koormama ning kes kasutab korteriomandit igapäevaselt!!!

Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.
Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõike 1 kohaselt on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut.

Alghind: 7 500 euro(t). Isiklik kasutusõigus jääb vara koormama!!!

Omanik: Stanislav Kurnykov (isikukood 38112040293)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=52081 ning tasuda tagatisraha 750 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 14.04.2020 12:00 oksjonil ID52081 osalemise eest. Kinnisvara: Liiva tn 3, Lääne-Harju vald, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 14.04.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 19.03.2020 kell 12:00 ja lõpeb 14.04.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 14.04.2020 kell 14:00 ja lõpeb 21.04.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine ja lisainfo kinnisvara.vilippus@taitur.vilippus.ee , tel 684 0620 või kohtutäituri abi Sergei Volf - tel. 5140382
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 06.04.2020 kell 14:00.
Menetluse nr: 022/2019/1514, 022/2019/2908
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Anneli Kesküla
Telefon: 6840620
E-post: anneli.keskula@taituriabi.vilippus.ee
Teadaande number 1591450
Seotud teadaanded:Menetlus 022/2019/2908
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1563350)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1576970)

Menetlus 022/2019/1514
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1563350)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1576970)