Harju maakond, Lääne-Harju vald, Langa küla, Põllu-Langa

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 27 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Harjumaa
Aadress:Harju maakond, Lääne-Harju vald, Langa küla, Põllu-Langa
Enampakkumised
Korraldaja:Elin Vilippus
 
Alghind:40 500.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:24.10.2019 12:00
 
Katastritunnus(ed):56202:001:0537
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tervikvarana BREIC Lääne-Eesti Investeeringud OÜ-le kuuluvad hoonestamata kinnisasjad, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr:
1. 11037202 (katastritunnus 56202:001:0537) Maatulundusmaa 100%, Harju maakond, Lääne-Harju vald, Langa küla, Põllu-Langa. Pindala 19 234,0 m2.
Kinnistu igakordse omaniku kasuks on kantud reaalservituut kinnistule nr: 11037102. 19.05.2006 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 27.06.2006.
Reaalservituut kinnistute nr 11037302, 11037502, 11037602, 11037702, 11037802 igakordsete omanike kasuks. Reaalservituudiks on teeservituut sisuga vastavalt 19.05.2006 lepingu p-dele 5.1. kuni 5.4. ja lepingule lisatud plaanile nr 2. 19.05.2006 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 27.06.2006;
2. 11037302 (katastritunnus 56202:001:0538) Maatulundusmaa 100%, Harju maakond, Lääne-Harju vald, Langa küla, Toominga. Pindala 2,63 ha. Kinnistu igakordse omaniku kasuks on kantud reaalservituut kinnistutele nr: 11037102 ja 11037202. 19.05.2006 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 27.06.2006.
Reaalservituut kinnistute nr 11037502, 11037602, 11037702, 11037802 igakordsete omanike kasuks. Reaalservituudiks on teeservituut sisuga vastavalt 19.05.2006 lepingu p-dele 5.1. kuni 5.4. ja lepingule lisatud plaanile nr 3. 19.05.2006 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 27.06.2006;
3. 11037502 (katastritunnus 56202:001:0541) Maatulundusmaa 100%, Harju maakond, Lääne-Harju vald, Langa küla, Pähkli. Pindala 2,74 ha.
Kinnistu igakordse omaniku kasuks on kantud reaalservituut kinnistule nr: 11037102, 11037202 ja 11037302. 19.05.2006 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 27.06.2006.
Reaalservituut kinnistute nr 11037602, 11037702, 11037802 igakordsete omanike kasuks. Reaalservituudiks on teeservituut sisuga vastavalt 19.05.2006 lepingu p-dele 5.1. kuni 5.4. ja lepingule lisatud plaanile nr 4. 19.05.2006 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 27.06.2006;
4. 11037602 (katastritunnus 56202:001:0542) Maatulundusmaa 100%, Harju maakond, Lääne-Harju vald, Langa küla, Nurga. Pindala 2,29 ha.
Kinnistu igakordse omaniku kasuks on kantud reaalservituut kinnistule nr: 11037102, 11037202, 11037302 ja 11037502. 19.05.2006 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 27.06.2006.
Reaalservituut kinnistute nr 11037702, 11037802 igakordsete omanike kasuks. Reaalservituudiks on teeservituut sisuga vastavalt 19.05.2006 lepingu p-dele 5.1. kuni 5.4. ja lepingule lisatud plaanile nr 5. 19.05.2006 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 27.06.2006;
5. 11037702 (katastritunnus 56202:001:0543) Maatulundusmaa 100%, Harju maakond, Lääne-Harju vald, Langa küla, Põdra. 3,23 ha.
Kinnistu igakordse omaniku kasuks on kantud reaalservituut kinnistule nr: 11037102, 11037202, 11037302, 11037502 ja 11037602. 19.05.2006 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 27.06.2006. Reaalservituut kinnistu nr 11037802 igakordse omaniku kasuks. Reaalservituudiks on teeservituut sisuga vastavalt 19.05.2006 lepingu p-dele 5.1. kuni 5.4. ja lepingule lisatud plaanile nr 6. 19.05.2006 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 27.06.2006.

Võlgnikule kuuluvat vara koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused.
Kõiki kinnisasju koormavad:
III. jakku kantud - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279), Bigbank AS (registrikood 10183757) kasuks;
IV. jakku, 1. järjekohale kantud - Ühishüpoteek summas 3 000 000,00 krooni Balti Investeeringute Grupi Pank AS (registrikood 10183757, Tartu linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks;
IV. jakku, 1. järjekohale kantud - Ühishüpoteek summas 1 350 000,00 krooni osaühing MADEKS INVEST (registrikood 10420660, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

Enampakkumine toimub keelumärgete ja hüpoteekidega tagatud nõuete rahuldamiseks. Keelumärked ja hüpoteegid kuuluvad pärast edukat enampakkumist kustutamisele!!!


Alghind: 40 500 euro(t).

Omanik: BREIC Lääne-Eesti Investeeringud OÜ (registrikood: 11311938)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48902 ning tasuda tagatisraha 4 050 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 24.10.2019 12:00 oksjonil ID48902 osalemise eest. Kinnisvara: Põllu-Langa, Lääne-Harju vald, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 24.10.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 02.10.2019 kell 15:00 ja lõpeb 24.10.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 24.10.2019 kell 14:00 ja lõpeb 31.10.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 300 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Enampakkumise läbiviimist puudutav lisainfo kinnisvara.vilippus@taitur.vilippus.ee , tel 684 0620 ja 5140382.
Menetluse nr: 022/2016/4579
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Anneli Kesküla
Telefon: 6840620
E-post: anneli.keskula@taituriabi.vilippus.ee
Teadaande number 1526674
Seotud teadaanded:Menetlus 022/2016/4579
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1497178)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1497180)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1509070)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1509071)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1526677)