Harju maakond, Lääne-Harju vald, Laulasmaa küla, Kurekella tee 55

Täna vaadatud: 21 korda. Kokku vaadatatud 383 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Harjumaa
Aadress:Harju maakond, Lääne-Harju vald, Laulasmaa küla, Kurekella tee 55
Enampakkumised
Korraldaja:Mati Kadak
 
Alghind:37 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:22.10.2019 10:00
 
Katastritunnus(ed):29503:028:0600
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Irina Paul ja Dmitri Pal ühisomandisse kuuluv 4-toaline korteriomand asukohaga Taludevahe 112-1 Tallinn.
Korteriomand on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 20197301 (katastritunnus 78406:612:0026) Elamumaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Taludevahe tn 112. Pindala 1655 m2. 945/16808 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 1, mille üldpind on 94,50 m2 ja mille tähistus plaanil on 1. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 20197401, 20197501, [...], 20200001, 20200101, 20200201, 20200301 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 12.04.2006 kinnistamisavaldusega.
4 tuba, avatud köök, vannituba/wc, rõdu; kõrge 1. korrus.

Korteriomandit koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos, kanne nr 1 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks;
IV jaos 1. järjekohal - Hüpoteek summas 1 717 000,00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 10.11.2006 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 23.11.2006.

Enampakkumine toimub ühisomandi lõpetamise nõude rahuldamiseks!!!

Kõik kinnisasja koormavad märked eemaldatakse pärast edukat enampakkumist!

Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.
Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõikele 1 on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut.

Alghind: 135 000 euro(t).

Omanik: Dmitri Pal (isikukood 36907310210); Irina Paul (isikukood 47009160230)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48884 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 22.10.2019 12:00 oksjonil ID48884 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Taludevahe tn 112, Tallinn, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 22.10.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 01.10.2019 kell 16:00 ja lõpeb 22.10.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 22.10.2019 kell 14:00 ja lõpeb 29.10.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 14.10.2019 kell 12:00 või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas.

Varaga tutvumine ja lisainfo kinnisvara.vilippus@taitur.vilippus.ee , tel 684 0620 või kohtutäituri abi Sergei Volf - tel. 5140382.
Menetluse nr: 022/2019/696
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Anneli Kesküla
Telefon: 6840620
E-post: anneli.keskula@taituriabi.vilippus.ee
Teadaande number 1526239
Seotud teadaanded:Menetlus 022/2019/696
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1452994)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1472970)