Harju maakond, Lääne-Harju vald, Lehola küla, Lehola tee 5 - 3

Täna vaadatud: 3 korda. Kokku vaadatatud 131 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:42.2
Asukoht:Harjumaa
Aadress:Harju maakond, Lääne-Harju vald, Lehola küla, Lehola tee 5 - 3
Enampakkumised
Korraldaja:Kaire Põlts
 
Alghind:9 450.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:23.01.2020 12:00
 
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tallinna kohtutäitur Kaire Põlts müüb kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee elektroonilisel kordusenampakkumisel ALEKSEI TURANIN'le kuuluva Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Tartu reg.ossa nr. 6927202 kantud 100% elamumaa, aadressiga Harju maakond, Lääne-Harju vald, Lehola küla, Lehola tee 5 - 3, mille koosseisu kuulub 422/7534 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 3, mille üldpind on 42,20 m2 ja mille tähistus plaanil on 3. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 6927002 kuni 6928502 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 28.05.2002 asjaõiguslepinguga. kat.tunnus 29501:010:0132. Eluruumi pind 42,2 m2, eluruumi tubade arv 2, sissepääsu korrus 1.
Kinnisasjale on seatud:
1) Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Korteriühistu Pallasti 34C (registrikood 80195331), kohtutäitur Kairi Kumm kasuks. 19.11.2012 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 26.11.2012.
2) Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Toomas Saarma, Aktsiaselts DNB Pank (registrikood 11315936) kasuks. 9.10.2015 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 14.10.2015.
3) Hüpoteek summas 570 000,00 krooni Aktsiaselts DNB Pank (registrikood 11315936) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 5184001.

NB! Kinnisasja võõrandamisel kuuluvad mõlemad käsutamise keelumärked ja hüpoteek kustutamisele.

Isikud, kellel on keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks sissekandmata õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmise korral need põhistada.
Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enampakkumise lõpetamine või peatamine enne tulemi jaotamise päeva.


Alghind: 9 450 euro(t).

Omanik: TURANIN ALEKSEI (isikukood 36206270231)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=50287 ning tasuda tagatisraha 200 eurot Kaire Põlts, kohtutäitur arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 23.01.2020 12:00 oksjonil ID50287 osalemise eest. Kinnisvara: Lehola tee 5, Lääne-Harju vald, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 23.01.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 12.12.2019 kell 17:30 ja lõpeb 23.01.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 23.01.2020 kell 12:00 ja lõpeb 31.01.2020 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub 16.01.2020. a kell 14:00 ja 21.01.2020. a kell 14:00 kinnisasja asukohas.
Menetluse nr: 194/2015/312
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Kadri Noor
Telefon: 6836390
E-post: kadri.noor@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1556945
Seotud teadaanded:Menetlus 194/2015/312
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1438980)
Arhiivis
Täitemenetluse teade (1438976)
Täitetoimingu teade (1438977)
Täitemenetluse teade (1458446)