Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 183 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Asukoht:Harjumaa
Aadress: Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Sadama tn 19-23
Enampakkumised
Korraldaja:Mati Kadak
 
Alghind:12 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:07.04.2020 11:00
 
Katastritunnus(ed):58001:002:0045
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Mati Kadak avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Katrin Saks (isikukood 45308120246) omandis oleva elamumaa 100 %, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 6133102, asukohaga Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Sadama tn 19, mille juurde kuulub 400/20089 mõttelist osa kinnisasjast pindalaga 2622,0 m2 ja eriomandi ese eluruum nr 23, mille üldpind on 40,00 m2 ja mille tähistus plaanil on 23. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 6130902 - 6135602. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 15.11.2001 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.
Katastritunnus 58001:002:0045.
Kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
1. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Sadama tn 19 korteriühistu (registrikood 80173179), kohtutäitur Mati Kadak kasuks. 18.12.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 3.01.2020.
2. Hüpoteek summas 200 000,00 krooni Balti Investeeringute Grupi Pank AS (registrikood 10183757, Tartu linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 25.07.2007 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 6.08.2007.
Korter üldpinnaga 40,00 m2.
Korteriomandi omandamisel kustutatakse keelumärge käsutamise keelamiseks ning seatud hüpoteek.
Vara hind kordusenampakkumisel 12 000.00 (kaksteist tuhat) eurot.


Alghind: 12 000 euro(t).

Omanik: Katrin Saks (isikukood 45308120246)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=52025 ning tasuda tagatisraha 1 200 eurot Mati Kadak, kohtutäitur arveldusarvele nr EE721010010127566012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 7.04.2020 11:00 oksjonil ID52025 osalemise eest. Kinnisvara: Sadama tn 19, Lääne-Harju vald, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 07.04.2020 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 17.03.2020 kell 16:00 ja lõpeb 07.04.2020 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 08.04.2020 kell 11:00 ja lõpeb 16.04.2020 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 660 4604 või e-post teel mati.kadak@taitur.just.ee. Eelnev registreerimine on kohustuslik. Vaata lisaks: matikadak.auction.ee.
Menetluse nr: 008/2012/1355
Kohtutäitur Mati Kadak
Kaupmehe 14-40, 10114 Tallinn
Telefon: 6604604
E-post: mati.kadak@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Esindaja Margit Vendla
Telefon: +6604604
E-post: margit.vendla@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1590869
Seotud teadaanded:Menetlus 008/2012/1355
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1572067)