Harju maakond, Lääne-Harju vald, Tuulna küla, Nelgi vkt 1

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 430 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Krundi suurus:1404
Asukoht:Harjumaa
Aadress:Harju maakond, Lääne-Harju vald, Tuulna küla, Nelgi vkt 1
Enampakkumised
Korraldaja:Elin Vilippus
 
Alghind:26 500.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:14.08.2019 12:00
 
Katastritunnus(ed):29505:001:0010
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Dmitri Jaritševski-le kuuluv kinnisasi asukohaga Nelgi vkt 1, Tuulna küla, Lääne-Harju vald
Kinnistu on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 3446702 (katastritunnus 29505:001:0010) Elamumaa 100%, Harju maakond, Lääne-Harju vald, Tuulna küla, Nelgi vkt 1. Pindala 1404 m2.

1-korruseline aiamaja, mille üldpind on ehitisregistri andmetel 73 m2.

Võlgnikule kuuluvat vara koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos, kanne nr 1 - Isiklik kasutusõigus Feliks Jaritševski (isikukood 36008130289) kasuks. Kasutusõiguse kustutamiseks piisab õigustatud isiku surma tõendamisest. 28.05.2018 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 5.06.2018;
III jaos, kanne nr 2 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Hüpoteeklaen AS (registrikood 11663703), kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks. 27.11.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 3.12.2018;
IV jaos 1. järjekohal - Hüpoteek summas 23 000,00 eurot Hüpoteeklaen OÜ (registrikood 11663703) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 23.11.2011. 15.05.2013 kinnistamisavalduse alusel muudetud 3.09.2013. Hüpoteek on koormatud pandiga AS LHV Pank (registrikood 10539549) kasuks. 30.03.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 4.04.2017;
IV jaos 2. järjekohal - Hüpoteek summas 7 000,00 eurot Hüpoteeklaen OÜ (registrikood 11663703) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Õiguse järjekoht on IV jakku kande nr 1 all sisse kantud õiguse taga. 15.11.2011 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 23.11.2011. Hüpoteek on koormatud pandiga AS LHV Pank (registrikood 10539549) kasuks. Õiguse järjekoht on IV jakku kande nr 1 all sisse kantud õiguse taga. 30.03.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 4.04.2017;
IV jaos 3. järjekohal - Hüpoteek summas 20 000,00 eurot Hüpoteeklaen AS (registrikood 11663703) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 28.09.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 6.10.2017. Hüpoteek on koormatud pandiga AS LHV Pank (registrikood 10539549) kasuks. 09.09.2014 laenulepingust LL-20140909HL2 tulenevate pandipidaja nõuete täitmise tagamiseks. 28.09.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 6.10.2017.

Enampakkumine toimub keelumärke ja hüpoteekidega tagatud nõute rahuldamiseks. Kinnisasja koormavad isiklik kasutusõigus, keelumärge ja kõik hüpoteegid kustutatakse pärast edukat enampakkumist!!!

Alghind: 26 500 euro(t).

Omanik: Dmitri Jaritševski (isikukood 39004110250)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47541 ning tasuda tagatisraha 2 650 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 14.08.2019 12:00 oksjonil ID47541 osalemise eest. Kinnisvara: Nelgi vkt 1, Lääne-Harju vald, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 14.08.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 24.07.2019 kell 19:00 ja lõpeb 14.08.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 14.08.2019 kell 14:00 ja lõpeb 22.08.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega kinnisasja asukohas. Varaga tutvumine ja lisainfo DE Kodu maaklerilt Katrin Paju tel 5169921 või katrin@duoekspert.ee.
Menetluse nr: 022/2018/7021
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Anneli Kesküla
Telefon: 6840620
E-post: anneli.keskula@taituriabi.vilippus.ee
Teadaande number 1500634
Seotud teadaanded: Menetlus 022/2018/7021
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1424022)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1441655)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1484969)