Harju maakond, Loksa linn, Nooruse tn 2-5

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 304 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Asukoht:Harjumaa
Aadress:Harju maakond, Loksa linn, Nooruse tn 2-5
Enampakkumised
Korraldaja:Risto Sepp
 
Alghind:9 900.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:30.07.2020 23:59
 
Katastritunnus(ed):1-42401:005:0190
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Risto Sepp avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
KINNISTU KOOSSEIS
1-42401:005:0190 Elamumaa 100%, Harju maakond, Loksa linn, Nooruse tn 2. 2081,0 m2, 391/3275 mõttelist osa kinnisasjast
ja eriomandi ese eluruum nr 5, mille üldpind on 39,10 m2 ja mille tähistus plaanil on 5. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 5650302, 5650402, 5650502, 5650602, 5650802, 5650902, 5651002. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 4.09.2001 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.

OMANIK
Moreno Assets TÜ (registrikood 14160670)

KOORMATISED JA KITSENDUSED
Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks AS Citadele banka (registrikood 40103303559), kohtutäitur Risto Sepp (isikukood 37612110236) kasuks. 10.12.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 19.12.2019.

HÜPOTEEGID
Hüpoteek summas 13 000,00 eurot AS Citadele banka (registrikood 40103303559) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 12.10.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 18.10.2017.

Hüpoteek ja keelumäege kustutatakse enampakkumise õnnestumisel.
On olemas hindamisakt 2017 aastast.

Alghind: 9 900 euro(t).

Omanik: Moreno Assets TÜ (registrikood: 14160670)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=54361 ning tasuda tagatisraha 990 eurot kohtutäitur Risto Sepp arveldusarvele nr EE557700771001560001 (LHV Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 30.07.2020 23:59 oksjonil ID54361 osalemise eest. Kinnisvara: Nooruse tn 2, Loksa linn, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 30.07.2020 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 10.07.2020 kell 12:00 ja lõpeb 30.07.2020 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 31.07.2020 kell 10:00 ja lõpeb 07.08.2020 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
buroo.sepp@taitur.net
Menetluse nr: 027/2019/1953
Kohtutäitur Risto Sepp
Rävala pst 5 Tallinn 10143
Telefon: 6129155
E-post: buroo.sepp@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Õnne Kivi
Telefon: 6129155
E-post: buroo.sepp@taitur.net
Teadaande number 1628079
Seotud teadaanded:Menetlus 027/2019/1953
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1576905)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1587272)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1597764)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1605509)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1617311)