Harju maakond, Maardu linn, Ringi tn 33- 60

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 282 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:43.8
Asukoht:Harjumaa
Aadress:Harju maakond, Maardu linn, Ringi tn 33- 60
Enampakkumised
Korraldaja:Elin Vilippus
 
Alghind:44 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:24.10.2019 12:00
 
Katastritunnus(ed):44603:003:0119
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Vjatšeslav Košman-le kuuluv 2-toaline korteriomand asukohaga Ringi 33-60 Maardu.
Korteriomand on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 7310102 (katastritunnus 44603:003:0119) Elamumaa 100%, Harju maakond, Maardu linn, Ringi tn 33. Pindala 2022 m2. 438/26950 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 60, mille üldpind on 43,80 m2 ja mille tähistus plaanil on 60. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 7304202, 7304302, [..], 7309802, 7309902, 7310002 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 2.08.2002 asjaõiguslepinguga.

2-toaline korter, 5. korrus (viimane).

Võlgnikule kuuluvat korteriomandit koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos, kande all nr 1 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Mati Kadak (isikukood 35707260213), Osaühing MAKET KINNISVARA (registrikood 10846131) kasuks. 17.07.2017 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 24.07.2017;
III jaos, kande all nr 2 - Keelumärge käsutamise keelamiseks Danske Bank A/S (registrikood 61126228) kasuks. 22.01.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 28.01.2019;
IV jaos 1. järjekohal - Hüpoteek summas 234 000,00 krooni AS Sampo Pank (registrikood 10040839, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 27.11.2003. 18.12.2007 asjaõiguslepingu alusel muudetud 27.12.2007;
IV jaos 1. järjekohal - Hüpoteek summas 586 000,00 krooni AS Sampo Pank (registrikood 10040839, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 18.12.2007 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 27.12.2007.

Enampakkumine toimub keelumärgete ja hüpoteekidega tagatud nõuete rahuldamiseks. Kõik korteiromandit koormavad keelumärked ja hüpoteegid kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.
Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõikele 1 on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut.

Alghind: 44 000 euro(t).

Omanik: Vjatšeslav Košman (isikukood 37811270317)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48908 ning tasuda tagatisraha 4 400 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 24.10.2019 12:00 oksjonil ID48908 osalemise eest. Kinnisvara: Ringi tn 33, Maardu linn, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 24.10.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 02.10.2019 kell 16:00 ja lõpeb 24.10.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 24.10.2019 kell 14:00 ja lõpeb 31.10.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 17.10.2019 kell 11:30 või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo maaklerilt Karmen Vaha, telefon 53307933, e-post karmen.vaha@pindi.ee
Menetluse nr: 022/2019/219
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Anneli Kesküla
Telefon: 6840620
E-post: anneli.keskula@taituriabi.vilippus.ee
Teadaande number 1526799
Seotud teadaanded:Menetlus 022/2019/219
Arhiivis
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1460673)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1483730)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1500616)