Harju maakond, Maardu linn, Stardi tn 8-17

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 782 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:38.6
Asukoht:Harjumaa
Aadress: Harju maakond, Maardu linn, Stardi tn 8-17
Enampakkumised
Korraldaja:Hille Kudu
 
Alghind:7 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:02.01.2020 14:00
 
Katastritunnus(ed):44603:002:0044
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Hille Kudu avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
korteriomand asukohaga Harju maakond, Maardu linn, Stardi tn 8-17, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 4841302, katastritunnusega 44603:002:0044. Ehitusregistri andmetel asub neljakordse elamu esimesel korrusel kahetoaline korter pindalaga 38,6 ruutmeetrit.

Kinnistu on koormatud kinnistusregistri kolmandas jaos:
Keelumärge käsutamise keelamiseks kohtutäitur Hille Kudu, TF Bank AB (registrikood 556158-1041) kasuks.

Kinnistu on koormatud kinnistusregistri neljandas jaos:
Hüpoteek summas 31 000,00 eurot OÜ Finora Capital (registrikood 12324050) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

Keelumärge kustutatakse pärast edukat enampakkumist. Hüpoteeki ei kustutata. Hüpoteegiga tagatud nõude jääk 2019.a. oktoobri seisuga on 21 829,34 eurot eurot. Nõude jääk on ajas muutuv.

Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses ei vastuta selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.


Alghind: 7 000 euro(t).

Omanik: Dzhenkova Galina (isikukood 45608100372)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=50112 ning tasuda tagatisraha 700 eurot Hille Kudu kohtutäitur arveldusarvele nr EE441010011814826226 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 2.01.2020 23:59 oksjonil ID50112 osalemise eest. Kinnisvara: Stardi 8-17, Maardu linn, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 02.01.2020 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 03.12.2019 kell 14:00 ja lõpeb 02.01.2020 kell 14:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 03.01.2020 kell 14:00 ja lõpeb 10.01.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Huvilistel on õigus eelnevalt kokku leppides tutvuda varaga vara asukohas. Lisainfo: 56656299, 669 6700, 612 9155, buroo.kudu@taitur.net.
Menetluse nr: 035/2017/1575
Kohtutäitur Hille Kudu
Rävala pst 5, 10143 Tallinn
Telefon: 6129155
E-post: buroo.kudu@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Hille Kudu
Telefon: 6129155
E-post: buroo.kudu@taitur.net
Teadaande number 1552954
Seotud teadaanded:Menetlus 035/2017/1575
Arhiivis
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1441116)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1499227)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1527071)