Harju maakond, Raasiku vald, Kalesi küla, Tammemäe

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 117 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Krundi suurus:11551
Asukoht:Harjumaa
Aadress:Harju maakond, Raasiku vald, Kalesi küla, Tammemäe
Enampakkumised
Korraldaja:Elin Vilippus
 
Alghind:9 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:18.02.2020 12:00
 
Katastritunnus(ed):65101:003:0484
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Olesja Velvelt-le kuuluv 1/4 suurune mõttelina osa kaasomandis olevast kinnisasjast, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 11051502 (katastritunnus 65101:003:0484) Elamumaa 100%, Harju maakond, Raasiku vald, Kalesi küla, Tammemäe. Kinnisasja pindala 11551,0 m2.

Kinnisasjal asub ehitisregistri andmetel 1.korruseline elamu, majandushoone, küün, kelder, 2 kuuri, kaev ja 2 kasvuhoonet. Elamu ehitisealune pind on 91 m2 ja üldpind 64.30 m2.

Kasutamise korra kokkulepet, mille kohta oleks tehtud vastav märge ka kinnistusraamatus, omanike vahel sõlmitud ei ole.

Võlgnikule kuuluvat kinnisasja osa koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos 1. järjekohal Keelumärge Olesja Velvelt (isikukood 47912190367) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Bondora AS (registrikood 11483929), kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks. 15.07.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 19.07.2019.

Enampakkumine toimub keelumärkega tagatud nõuete rahuldamiseks. Keelumärge kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

Alghind: 9 000 euro(t). Mõttelise osa hind!!!

Omanik: Olesja Velvelt (isikukood 47912190367)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51080 ning tasuda tagatisraha 900 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 18.02.2020 12:00 oksjonil ID51080 osalemise eest. Kinnisvara: Tammemäe, Raasiku vald, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 18.02.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 24.01.2020 kell 13:00 ja lõpeb 18.02.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 18.02.2020 kell 14:00 ja lõpeb 26.02.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Lisainfo kinnisvara.vilippus@taitur.vilippus.ee , tel 684 0620 ja 5140382.
Menetluse nr: 022/2019/4539, 022/2019/4540
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Sergei Volf
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.just.ee
Teadaande number 1572579