Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ellemäe tn 3

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 42 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Harjumaa
Aadress:Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ellemäe tn 3
Enampakkumised
Korraldaja:Marek Laanemets
 
Alghind:260 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:23.10.2019 23:59
 
Katastritunnus(ed): 665301:003:0100
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Marek Laanemets avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Vastavalt ühisomandi lõpetamise kohtulahendile müüb kohtutäitur Marek Laanemets Tiit Annuse ja Külly Annuse ühisomandisse kuuluva kinnisvara, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusregistri registriossa nr 5408802 ja asukohaga Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ellemäe tn 3 (kinnistu katastritunnus 665301:003:0100).
Kinnistustaamatu I jaos on kinnistu igakordse omaniku kasuks kantud reaalservituut kinnistule nr: 77802. Tähtajatu ja tasuta teeservituut vastavalt 20.01.2015.a sõlmitud lepingu punktidele 2.4, 2.6. ja 2.7.
Kinnistu registriosa III jaos:
kande 1 all on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Marek Laanemets, Külly Annus kasuks.
Kinnistu registriosa IV jaos:
kande 1 all on sisse kantud hüpoteek summas viissada viiskümmend tuhat krooni intressimääraga kolmteist (13) % aastas ja kõrvalnõuete suurusega ükssada kolmkümmend kaheksa tuhat (138000) krooni aktsiaseltsi Hansapank (reg.kood 10060701, Tallinn) kasuks kinnistu igakordse omaniku kohustusega alluda kohesele sundtäitmisele.
kande nr 2 all on sisse kantud hüpoteek summas viissada kaheksakümmend viis tuhat krooni Aktsiaselts Hansapank (reg.kood 10060701), Tallinn, kasuks, igakordse omaniku kohustusega alluda kohesele sundtäitmisele.

Pärast kinnistu enampakkumisel müümist kinnisasja käsutamise keelumärge kustutatakse. Vastavalt ühisomandi lõpetamise kohtulahendile täidetakse müügist saadavast rahast hüpoteegiga tagatud laenuleping täies ulatuses.

Alghind: 260 000 euro(t).

Omanik: TIIT ANNUS (isikukood 37012180212)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48905 ning tasuda tagatisraha 26 000 eurot Marek Laanemets arveldusarvele nr EE511010011762196228 (SEB Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 23.10.2019 23:59 oksjonil ID48905 osalemise eest. Kinnisvara: Ellemäe tn 3, Rae vald, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 23.10.2019 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 02.10.2019 kell 15:00 ja lõpeb 23.10.2019 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 24.10.2019 kell 11:00 ja lõpeb 01.11.2019 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine kokkuleppel kohtutäiturga. Info tel: 6 129 146 (E-N 10:00-16:00 ja R 10:00-14:00) või e-mail: marek.laanemets@kohtutaitur.eu
Menetluse nr: 014/2019/1811
Kohtutäitur Marek Laanemets
Mõisa 4, Tallinn 13522
Telefon: 6129146
E-post: Marek.Laanemets@kohtutaitur.eu
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Marek Laanemets
Telefon: 6129146
E-post: Marek.Laanemets@kohtutaitur.eu
Teadaande number 1526724