Harju maakond, Saku vald, Saku alevik, Tallinna mnt 17-164

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 68 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Asukoht:Harjumaa
Aadress: Harju maakond, Saku vald, Saku alevik, Tallinna mnt 17-164
Enampakkumised
Korraldaja:Marek Laanemets
 
Alghind:20 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:23.10.2019 23:59
 
Katastritunnus(ed):71801:010:0038
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Marek Laanemets avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
MONIKA EVARDSON-le kuuluv korter, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 8853802 (katastritunnus 71801:010:0038) Elamumaa 100%, Harju maakond, Saku vald, Saku alevik, Tallinna mnt 17 ja reaalosa eluruum nr. 164, mille üldpind on 40,00 m2 ja mille tähistus plaanil on 18.

Võlgnikule kuuluvat vara koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused järgmiselt:
Kinnistusraamatu III jaos:
Kanne nr 1 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik kasuks.
Kinnistusraamatu IV jaos:
Kanne nr 1 - Hüpoteek summas 130 000,00 krooni Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks
Kanne nr 2 - Hüpoteek summas 40 000,00 krooni Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.
Kanne nr 3 - Hüpoteek summas 19 200,00 eurot Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.
Kanne nr 4 - Hüpoteek summas 15 000,00 eurot Alfacar Delivery OÜ (registrikood 11880180) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.
Kanne nr 5 - Kohtulik hüpoteek summas 25 595,78 eurot Eesti Vabariik kasuks.

Korter on koormatud üürilepinguga (tähtajaga kuni 04.08.2037.a.) !!!!

Enampakkumine toimub keelumärkgetega tagatud nõuete rahuldamiseks. Kinnisasja koormav keelumärge ja kohtulik hüpoteek Eesti Vabariigi ja hüpoteek Alfacar Delivery OÜ kasuks kustutatakse pärast edukat enampakkumist!!

Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.
Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõike 1 kohaselt on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut.


Alghind: 20 000 euro(t).

Omanik: Monika Evardson (isikukood 46406290252)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48896 ning tasuda tagatisraha 2 000 eurot Marek Laanemets arveldusarvele nr EE511010011762196228 (SEB Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 23.10.2019 23:59 oksjonil ID48896 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinna mnt 17, Saku vald, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 23.10.2019 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 02.10.2019 kell 12:00 ja lõpeb 23.10.2019 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 24.10.2019 kell 11:00 ja lõpeb 01.11.2019 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine kokkuleppel kohtutäiturga. Info tel: 6 129 146 (E-N 10:00-16:00 ja R 10:00-14:00) või e-mail: marek.laanemets@kohtutaitur.eu
Menetluse nr: 014/2016/685
Kohtutäitur Marek Laanemets
Mõisa 4, Tallinn 13522
Telefon: 6129146
E-post: Marek.Laanemets@kohtutaitur.eu
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Marek Laanemets
Telefon: 6129146
E-post: Marek.Laanemets@kohtutaitur.eu
Teadaande number 1526541
Seotud teadaanded:Menetlus 014/2016/685
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1423247)