Harju maakond, Saue vald, Turba alevik, Metsa tn 4-3

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 100 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:66.8
Asukoht:Harjumaa
Aadress: Harju maakond, Saue vald, Turba alevik, Metsa tn 4-3
Enampakkumised
Korraldaja:Elin Vilippus
 
Alghind:26 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:15.10.2019 13:00
 
Katastritunnus(ed):51801:001:0079
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Aljona Molotkova'le (isikukood 47409250263) kuuluv korter asukohaga Harju maakond, Saue vald, Turba alevik, Metsa tn 4-3.
Korter on 3 toaline.

Korteriomand on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 7090502 (katastritunnus 51801:001:0079) kantud elamumaa, asukohaga Harju maakond, Saue vald, Turba alevik, Metsa tn 4. Pindala 5627,0 m2. 668/30500 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 3, mille üldpind on 66,80 m2 ja mille tähistus plaanil on 3. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 7090302,...,7096202 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 24.05.2002 asjaõiguslepinguga.

Kinnisasja koormavad järgnevad kinnistusraamatusse kantud kehtivad piiratud asjaõigused:
III jagu 3. järjekoht: keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks BB Finance OÜ (registrikood 11306564), kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks. 13.12.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 14.12.2018.

Vastavalt 01.01.2018.a. jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses ei vastuta selle omandaja korteriühistu ees käendajana võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.
Vastavalt korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõikele 1 on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut. Korteriühistu pandiõiguse suurus on korteriomandi eelmise majandusaasta majandamiskulude summa. Korteriühistu pandiõiguse suurus määratakse korteriomanike üldkoosoleku poolt kinnitatud majandusaasta aruande järgi omandi ülemineku päeva seisuga.

Enampakkumine toimub keelumärkega tagatud nõude rahuldamiseks.
Keelumärge kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

Alghind: 26 000 euro(t).

Omanik: Aljona Molotkova (isikukood 47409250263)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48600 ning tasuda tagatisraha 2 600 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 15.10.2019 13:00 oksjonil ID48600 osalemise eest. Kinnisvara: Metsa tn 4, Saue vald, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15.10.2019 kell 13:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 17.09.2019 kell 12:55 ja lõpeb 15.10.2019 kell 13:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 15.10.2019 kell 14:00 ja lõpeb 23.10.2019 kell 15:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 75 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 09.10.2019.a. kell 16:00 või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Eelnev registreerimine on kohustuslik. Tutvumiseks võtta ühendust kohtutäituri büroo töötaja Heldin Toomingas?ega 56 694 883 või saata kiri heldin.toomingas@taituriabi.vilippus.ee.
Menetluse nr: 022/2018/7375
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Heldin Toomingas
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.just.ee
Teadaande number 1520743